Konzultační linka

Po–Pá 07:00–15:30

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Konzultační linka

Po–Pá 07:00–15:30

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Povinnosti zaměstnavatele týkající se příplatku za ztížené pracovní prostředí upravuje zákoník práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.) a vládní nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práce ve ztíženém pracovním prostředí.

Zaměstnanec v podnikatelské sféře (§ 109 odst. 2 zákoníku práce)

Za dobu práce zaměstnance ve ztíženém pracovním prostředí přísluší podle § 117 zákoníku práce dosažená mzda a příplatek. Výše příplatku činí za každý ztěžující vliv podle § 7 shora uvedeného vládního nařízení nejméně 10% stanovené základní sazby minimální mzdy, tj. v roce 2016 nejméně 5,87 Kč za hodinu při 40ti hodinové týdenní pracovní době, respektive 990,– Kč za měsíc.

Zaměstnanec ve státní sféře (§ 109 odst. 3 zákoníku práce)

Výše příplatku podle § 128 zákoníku práce činí nejméně 5% částky základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. v roce 2016 nejméně 495 Kč. V § 7 odst. 1 vládního nařízení č. 564/2006 Sb. je uvedena výše příplatku v rozpětí 400,– Kč až 1400,– Kč měsíčně. Výši příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

Ztížené pracovní prostředí vymezuje vládní nařízení č. 567/2006 Sb. ve svém § 6 jednotně jak pro zaměstnance z podnikatelské (zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci mzdu), tak ze státní sféry (zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci plat) a je jím prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu (prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace, …).

Odkazy na uváděné právní předpisy:

Program AVENSIO Software

Pro zadání příplatku za ztížené pracovní prostředí (a to jak na mzdových položkách, tak na tzv. stálých složkách mzdy) využijte uživatelský kód, u kterého bude uložen systémový kód 251. Kontrolu správnosti nastavení uživatelského kódu můžete provést v Číselníku uživatelských mezd (viz menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) nebo zkonzultovat se svým obchodním zástupcem nebo s pracovnicemi poradenské linky každý pracovní den v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn