Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Povinnosti zaměstnavatele týkající se příplatku za ztížené pracovní prostředí upravuje zákoník práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.) a vládní nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práce ve ztíženém pracovním prostředí.

Zaměstnanec v podnikatelské sféře (§ 109 odst. 2 zákoníku práce)

Za dobu práce zaměstnance ve ztíženém pracovním prostředí přísluší podle § 117 zákoníku práce dosažená mzda a příplatek. Výše příplatku činí za každý ztěžující vliv podle § 7 shora uvedeného vládního nařízení nejméně 10% stanovené základní sazby minimální mzdy, tj. v roce 2016 nejméně 5,87 Kč za hodinu při 40ti hodinové týdenní pracovní době, respektive 990,– Kč za měsíc.

Zaměstnanec ve státní sféře (§ 109 odst. 3 zákoníku práce)

Výše příplatku podle § 128 zákoníku práce činí nejméně 5% částky základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. v roce 2016 nejméně 495 Kč. V § 7 odst. 1 vládního nařízení č. 564/2006 Sb. je uvedena výše příplatku v rozpětí 400,– Kč až 1400,– Kč měsíčně. Výši příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

Ztížené pracovní prostředí vymezuje vládní nařízení č. 567/2006 Sb. ve svém § 6 jednotně jak pro zaměstnance z podnikatelské (zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci mzdu), tak ze státní sféry (zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci plat) a je jím prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu (prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace, …).

Odkazy na uváděné právní předpisy:

Program AVENSIO Software

Pro zadání příplatku za ztížené pracovní prostředí (a to jak na mzdových položkách, tak na tzv. stálých složkách mzdy) využijte uživatelský kód, u kterého bude uložen systémový kód 251. Kontrolu správnosti nastavení uživatelského kódu můžete provést v Číselníku uživatelských mezd (viz menu Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) nebo zkonzultovat se svým obchodním zástupcem nebo s pracovnicemi poradenské linky každý pracovní den v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn