Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změna způsobu výplaty důchodu

Pobíráte některý ze čtyř druhů důchodů českého důchodového systému (tj. důchod starobní, invalidní, vdovský/vdovecký nebo sirotčí) a požadujete změnit způsob jeho výplaty? Pak čtěte pozorně dál.

Nejprve připomenu, že Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) vyplácí důchody dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách, a to buď bezhotovostním převodem na účet klienta (případně na účet manžela/manželky) nebo hotovostně prostřednictvím České pošty. Hotovostní výplata je zpoplatněna částkou 29 Kč za každou splátku důchodu; vyplácený důchod je o tuto částku automaticky ponížen. Zpoplatnění se netýká důchodů přiznaných před 1. lednem 2010. ČSSZ zajišťuje výplatu důchodu také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem za předpokladu, že příjemcem dávky důchodového pojištění je poživatel důchodu nebo jeho opatrovník a příjemce dávky s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Jak tedy požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty důchodu?

  1. Důchod je vám vyplácen v hotovosti na poště a chcete ho dostávat na svůj účet

Takovou změnu výplaty důchodu provede ČSSZ pouze na základě tiskopisu „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“. Vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis se zasílá na adresu ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo je možné ho podat prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“).

  1. Důchod je vám vyplácen v hotovosti na poště a chcete ho dostávat na účet manžela/manželky

V tomto případě ČSSZ změnu výplaty důchodu provede ČSSZ na základě tiskopisu „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“. Vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis se zasílá na adresu ČSSZ (viz výše) nebo je možné ho podat prostřednictvím OSSZ.

  1. Důchod je vám poukazován na účet a chcete si ho vyzvedávat v hotovosti na poště

O zrušení výplaty důchodu na účet a její zařízení v hotovosti prostřednictvím pošty je nutné ČSSZ požádat písemně, a to buď formou vlastnoručně podepsaného dopisu, ve kterém uvedete své rodné číslo a přesnou adresu trvalého bydliště, nebo prostřednictvím formuláře „Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet“.

  1. Důchod je vám poukazován na bankovní účet a chcete ho posílat na jiný účet

O zasílání důchodu na jiný účet (do jiné banky) požádáte tiskopisem „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“. Vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis se zasílá na adresu ČSSZ nebo je možné ho podat prostřednictvím OSSZ.

Veškeré shora uvedené tiskopisy jsou také k dispozici na webových stránkách ČSSZ a na jejích pracovištích (OSSZ).

Pro všechny změny způsobu výplaty platí, že je provedena zpravidla od druhého, nejpozději od třetího výplatního měsíce po datu doručení žádosti.

 

Zdroj informací: www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn