Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zdravotní volno zaměstnanců

Zdravotní volno (nebo-li nemocné dny, tzv. sick days) je stále častěji zaměstnavateli poskytovaný zaměstnanecký benefit, který zaměstnanci využívají v době jejich krátkodobé zdravotní indispozice (nachlazení, migréna, žaludeční nevolnost, střevní chřipka apod.), kdy k vyléčení postačí jeden nebo dva dny. Zaměstnanci takové volno čerpají, aniž by si museli čerpat řádnou dovolenou nebo by si museli nechat od ošetřujícího lékaře vystavit rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

Jak již bylo uvedeno, jedná se o benefit ze strany zaměstnavatele (není výslovně upraven zákoníkem práce) a je to tedy on, kdo určuje konkrétní podmínky pro čerpání tohoto druhu pracovního volna. Zejména se jedná o:

  • rozsah (délku) zdravotního volna (obvykle zaměstnavatelé poskytují 3-5 dnů za kalendářní rok), zda bude nárok krácen v případě nástupu / skončení v průběhu roku, zda bude vázán na určitý počet odpracovaných směn apod.
  • jakým způsobem bude zaměstnanec svou zdravotní indispozici oznamovat,
  • k jakému účelu se volno poskytuje,
  • jaká je výše kompenzace při této překážce v práci (zda bude poskytnuta náhrada vypočtená z průměrného výdělku nebo náhrada odpovídající ušlé mzdě),
  • co se stane s nevyčerpanými dny (zda nevyčerpané volno propadne, bude se převádět do dalšího kalendářního roku či zda dokonce bude proplaceno).

Tyto podmínky jsou nejčastěji upraveny interním předpisem, příp. kolektivní smlouvou.

Zdravotní volno ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software:

Pro evidenci a výpočet náhrady za zdravotní volno se v programu používají dva systémové kódy:

  • 848 – Indispoziční volno průměrem = náhrada vypočtená z průměrného hodinového výdělku (stejně jako např. náhrada při dovolené nebo jiných překážkách v práci)
  • 847 – Indispoziční volno platem = náhrada odpovídající ušlé mzdě.

Zdravotní volno se zadává v záložce „Náhrady“.

Pro tisk seznamu zadaných nepřítomností můžete využít sestavu 110100_Mzdové přehledy (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Přehledy), kde v záložce „Zadání“ nastavíte období, za které chcete čerpání zdravotního volna sledovat, v záložce „Nastavení“ zatrhnete Druh mzdy, vyplníte číslo uživatelského kódu a zvolíte, zda požadujete vytisknout počet hodin a dnů volna a částku náhrady. Přehled je možné kromě tisku na tiskárnu také uložit do *.PDF souboru nebo data vyexportovat do *.CSV souboru.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn