Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Změna tarifních platů státních zaměstnanců od 1.11.2014

Vláda České republiky projednala a schválila na své schůzi ve středu 15. října 2014 návrh na zvýšení tarifních platů státních zaměstnanců (např. učitelů, pracovníků úřadů, hasičů, policistů, vojáků z povolání apod.) o 3,5 % (tj. v průměru o 650,– Kč), a to od 1. listopadu 2014. Jedná se o nejvyšší nárůst platů zaměstnanců v této oblasti po pěti letech – od posledního plošného zvýšení tarifů v roce 2009.

Od 1. ledna 2015 budou dále zvýšeny platy policistům a hasičům, a to o dalších 1,5 %.

Plánuje se další opatření týkající se zvyšování platů, a to u lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Platy těchto zaměstnanců nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu, prostředky na ně jsou navázány na úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, kterou není možné novelizovat dříve než k 1. lednu 2015. Platy zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách by se proto měly zvýšit až od 1. ledna 2015, a to o 5 %.

 Ve spojitosti s novelizací tzv. tarifních tabulek dochází k úpravě možnosti užití zvláštního způsobu určení platového tarifu. Současný široký rámec je zúžen do podoby před rokem 2011 a nadále se bude vztahovat pouze na zaměstnance:

  • v nižších platových třídách,
  • u nichž s přibývajícími léty praxe nedochází ke zvýšení výkonnosti,
  • poskytovatele zdravotních služeb.

Tato úprava má za cíl návrat k systému stanovení platových tarifů na základě obecně uznávané zásady, podle které se zkušeností roste výkonnost zaměstnance a kvalita odváděné práce.

Zdroj:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-platy-statnich-zamestnancu-se-navysi-uz-od-1–listopadu–123486/

http://www.mpsv.cz/files/clanky/19373/TZ_151014a.pdf

Důležité upozornění: Aktuální legislativní změny budou zahrnuty do další verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software číslo 2.8.3, která bude všem uživatelům k dispozici nejpozději poslední říjnový týden tak, aby mohli svým zaměstnancům, kterých se změna týká, vyhotovit a předat nejpozději 1. listopadu 2014 nový platový výměr (viz ustanovení § 136 odst. 2 zákoníku práce).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn