Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zdravotní pojištění v roce 2019

V oblasti zdravotního pojištění se od 1.1.2019 mění pro všechny skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu.

Minimální záloha OSVČ je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, která se každoročně zvyšuje (pro rok 2019 činí 32 699 Kč). Proto se od 1.1.2019 zvyšuje i minimální záloha, a to z 2.024,– Kč na 2.208,– Kč.

Jelikož se od 1. 1. 2019 zvyšuje také minimální mzda z dosavadních 12.200,– Kč na 13.350,– Kč, zvyšuje se i pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. Místo 1.647,– Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1.803,– Kč. Pro úplnost uvádím, že pokud nemá pojištěnec po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se OBZP, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši.

Po roce se opět mění také výše pojistného, které za pojištěnce platí stát, a to z částky 969,– Kč na 1.018,– Kč. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a další. Při souběhu kategorie státní pojištěnec se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Od 1. 1. 2019 se navíc zvyšuje z 2.500,– Kč na 3.000,– Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti – při překročení této částky se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2.500,– Kč, ale méně než 3.000,– Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Nová rozhodná částka 3.000,– Kč se bude týkat ještě členů družstev bez pracovněprávního vztahu k družstvu a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

Zdroj:

vyhláška č. 213/2018 Sb.

nařízení vlády č. 273/2018 Sb.  

zákon č. 297/2017 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb.

zákon č. 592/1992 Sb.

www.vzp.cz

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn