Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Cestovní náhrady v roce 2019

Vyhláškou č. 333/2018 Sb. ze dne 19.12.2018 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce s účinností od 1.1.2019:

1.  Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, která za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč (v roce 2018 = 1,10 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč (v roce 2018 = 4,00 Kč).

2. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (v podnikatelské sféře) podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2018 = 78 Kč),

b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2018 = 119 Kč),

c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2018 = 186 Kč).

3. Stravné, které za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci (ve státní a příspěvkové sféře) podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12hodin (v roce 2018 = 78 Kč až 93 Kč),

b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2018 = 119 Kč až 143 Kč),

c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2018 = 186 Kč až 223 Kč).

4. Průměrnou cenu pohonných hmot, která za 1 litr PHM podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2018 = 30,50 Kč),

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2018 = 32,80 Kč),

c) 33,60 Kč u motorové nafty (v roce 2018 = 29,80 Kč).

Poznámka:

Pro rok 2018 platila vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2019 stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 254/2018 Sb.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn