Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zdravotní pojištění po maturitě

V dnešním blogovém článku seznámím jeho čtenáře, jak je to se zdravotním pojištěním po maturitě na střední škole.

Nejprve je důležité vědět, že stát je plátcem zdravotního pojištění za nezaopatřené dítě do 26. roku věku po dobu jeho soustavné přípravy na budoucí povolání (viz § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do soustavné přípravy na budoucí povolání na střední škole se zahrnuje také doba od úspěšného vykonání maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, tedy do 30.6. příslušného roku (viz § 13 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře) bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v této době výdělečně činné.

Dále však už záleží na tom, zda student po maturitě ve studiu pokračuje či nikoliv.

Jestliže po maturitě v dalším studiu nepokračuje, je stát plátcem pojistného ještě po dobu školních prázdnin, ale jen pokud nebude vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nebude mít po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Výdělečná činnost a nárok na podporu na sebe ani nesmí navazovat tak, že by trvaly po celý kalendářní měsíc. Výdělečnou činností se pro tyto účely rozumí dle § 10 zákona o státní sociální podpoře činnost:

  • v ČR, která zakládá účast na nemocenském pojištění
  • osoby samostatně výdělečně činné (viz § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)
  • vykonávaná v zahraničí za účelem dosažení příjmu.

Pokud student úspěšně maturitní zkoušku nevykoná a je mu povolena opravná zkouška na podzim, pak je za něj stát plátcem pojistného do 31.8. rovněž s podmínkou, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost a nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Pokud absolvent střední školy nebude pokračovat ve studiu a nenastoupí po prázdninách do zaměstnání, nezačne podnikat, nepřihlásí se na ÚP a ani za něj z jiného důvodu nebude platit pojistné stát, pak bude patřit do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. S tím je spojena jeho povinnost přihlásit se u zdravotní pojišťovny jako samoplátce a platit si pojistné. Pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5% se počítá z minimální mzdy a letos činí 2.052,– Kč měsíčně (13,5% z 15.200,– Kč).

Další informace dohledáte například na webových stránkách VZP ČR – viz tento odkaz.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn