Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zaměstnávání Ukrajinců – obecná úprava od 21.3.2022 a dočasná ochrana

Dne 21.3.2022 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny zákony související s přílivem uprchlíků z Ukrajiny a upravující jejich zaměstnávání. Jsou to zákony č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon č. 65/2022 Sb. nabývá účinnosti podle § 9 odst. 1 tohoto zákona dnem jeho vyhlášení, což bylo 21.3.2022. Platnosti pozbývá na základě § 9 odst. 2 tohoto zákona dne 31.3.2023.

Na základě § 2 zákona č. 65 /2022 Sb. je občanům Ukrajiny, kteří prchají před válkou, od 31.3.2022 udělována dočasná ochrana. Dočasnou ochranou je myšleno oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky. Dočasnou ochranu cizincům udělují Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra.

Žádost o dočasnou ochranu je nutné podat osobně. Nesmí být podána cizincem, který o dočasnou ochranu požádal v jiném členském státě Evropské unie nebo pokud mu dočasná ochrana byla udělena v jiném členském státě Evropské unie. Pokud je žadateli udělena dočasná ochrana, je mu v cestovním dokladu vyznačená vízovým štítkem. Žadatel je povinen předložit cestovní doklad a na vyžádání fotografii. V případě, že cizinec, který je poživatelem dočasné ochrany, nemá platný cestovní doklad, Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra mu vydá cestovní průkaz totožnosti podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Na základě § 4 odst. 4 zákona č. 65/2022 Sb. se občan, kterému je udělena dočasná ochrana, považuje pro účely zákona o pobytu cizinců na území České republiky za držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 65/2022 Sb. se cizinec, jemuž bylo v období od 24. února 2022 do 20. března 2022 uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, považuje za cizince, jemuž byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Pokud byli cizinci v období 30 dnů přede dnem udělení dočasné ochrany poskytnuty zdravotní služby na základě § 7 odst. 1 zákona č. 65/2022 Sb., pak se takový cizinec pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb považuje podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb. za osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky a bylo jí uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky na základě zákona o dočasné ochraně cizinců nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Za stejnou osobu je považován i cizinec, kterému již byla udělena dočasná ochrana. Za tutéž osobu je považováno i dítě, které se narodilo cizinci, kterému již byla poskytnuta dočasná ochrana nebo cizinci v období 30 dnů přede dnem poskytnutí dočasné ochrany a to po dobu nejdéle 60 dnů ode dne narození. Za stejné osoby se považují rovněž cizinci, kterým byly v období od 24.2.2022 poskytnuty zdravotní služby na území České republiky a následně jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky nebo kterým byla následně udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Poslední skupinou, která se pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb považuje podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb. za osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky a bylo jí uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky na základě zákona o dočasné ochraně cizinců nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky je dítě, které se narodilo na území České republiky v období od 24.2.2022 do 20.3.2022 cizinci s uděleným vízem nebo vízem za účelem dočasné ochrany, a to nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození.

Zdroje:

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým