Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zaměstnávání studentů – brigády

Přiblížil se čas, kdy se mnoho studentů snaží využít letních prázdnin k různým přivýdělkům a brigádám. Jaká jsou pravidla pro zaměstnávání studentů, se dozvíte v tomto blogovém článku.

mzdové účetnictví Přiblížil se čas, kdy se mnoho studentů snaží využít letních prázdnin k různým přivýdělkům a brigádám. Jaká jsou pravidla pro zaměstnávání studentů, se dozvíte v tomto blogovém článku.

Základní podmínky pro to, abyste mohli zaměstnat studenty a mladistvé je dovršení 15 let věkuukončení povinné školní docházky, přičemž je důležité splnit obě podmínky současně. Z pohledu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře se dítě do skončení povinné školní docházky a dále do 26 let věku považuje za nezaopatřené dítě, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Co se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání je definováno v § 12 – § 15 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Způsoby zaměstnávání studentů

Mladiství a studenti mohou pracovat na pracovní poměr, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Dohody jsou však častějším způsobem zaměstnávání těchto osob.

 1. Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí být písemnou formou a podepsána zaměstnancem i zaměstnavatelem. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy obdrží zaměstnanec a druhé vyhotovení si ponechá zaměstnavatel. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán nejdéle na tři roky a může být maximálně dvakrát prodloužen. Zaměstnavatel zaměstnanci musí rozvrhnout pracovní dobu.
 2. Dohoda o pracovní činnosti musí být také písemně uzavřena a podepsána oběma stranami. Pracovní doba nemusí být rozvržena, musí však být dodržena podmínka, aby rozsah pracovní doby nebyl vyšší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby v organizaci.
 3. Dohodu o provedení práce je nutné taktéž sjednat písemně a podepsat oběma stranami. Podmínkou u DPP je, že nesmí být odpracováno více jak 300 hodin za kalendářní rok a to ani v součtu více DPP u jednoho zaměstnavatele.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nastavení pracovněprávního vztahu v programu ALFA MZDY AVENSIO provedete na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr).

mzdový software ALFA MZDY AVENSIO

 1. Pracovní poměr
  Pracovní poměr: 1 – Pracovní poměr
  Typ vztahu: 0 – Zaměstnanec v pracovním poměru
  Ukončení: 0 – Na dobu neurčitou
  20 – PP na dobu určitou
 2. Dohoda o pracovní činnosti
  Pracovní poměr: 4 – Dohoda o pracovní činnosti
  Typ vztahu: 6 – Dohoda o pracovní činnosti
  Ukončení: 0 – Na dobu neurčitou
  8 – Uplynutí sjed. doby
 3. Dohoda o provedení práce
  Pracovní poměr: 5 – Dohoda o provedení práce
  Typ vztahu: 3 – Dohoda o provedení práce
  Ukončení: 0 – Na dobu neurčitou
  8 – Uplynutí sjed. doby

ALFA TIP:

V menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Formuláře – Smlouvy jsou k dispozici vzorové smlouvy, které si každý může zkopírovat (zdědit) a upravit podle vlastních potřeb. Jak na úpravu formulářových sestav najdete v dokumentu Úpravy formulářových sestav (Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu – Úpravy formulářových sestav).

Kontrola dat

Program ALFA MZDY AVENSIO hlídá počet hodin odpracovaných zaměstnancem na dohodu o provedení práce a od 250 odpracovaných hodin dává uživateli upozornění.


Další tipy, jak na zaměstnávání studentů Vám přineseme v dalším článku. Pro více informací sledujte náš blog.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn