Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zaměstnávání studentů z pohledu zdravotního pojištění

Jak na zaměstnávání studentů - kdy a za jakých podmínek se student stává plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

mzdové účetnictví Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnává studenta? V následujícím článku Vám řekneme, kdy a za jakých podmínek se student stává plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

V předchozím článku bylo uvedeno, že pokud se dítě (student) připravuje na budoucí povolání, pak je považováno za nezaopatřené dítě z pohledu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Z pohledu zdravotního pojištění je za tuto osobu plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Spadá do tzv. „státní kategorie“ a podle toho, jaký má uzavřen pracovněprávní vztah se svým zaměstnavatelem, odvádí pojistné na zdravotní pojištění jen z toho, co si skutečně vydělá. Není mu tedy prováděn dopočet do minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.

Pro přihlášení těchto osob k placení pojistného a odvodu pojistného na veřejné zdravotního pojištění je důležité, aby pro účely zdravotního pojištění vzniklo zaměstnání.

U pracovního poměru zaměstnání vzniká vždy, ať je zúčtován jakýkoliv příjem. U DPP vzniká zaměstnání, když příjem nebo úhrn příjmů z DPP u jednoho zaměstnavatele přesahuje       
částku 10 000 Kč
(příjem musí být alespoň 10 001 Kč). U dohody o pracovní činnosti je rozhodným příjmem pro účast na zdravotním pojištění částka 3 500 Kč (z DPČ nebo více DPČ u jednoho zaměstnavatele).

Na HOZ (hromadné oznámení zaměstnavatele) se tyto osoby přihlašují kódem „P“ a „G“. Datem, ke kterému se zaměstnanec přihlašuje ke zdravotnímu pojištění, je datum počátku pracovního poměru nebo dohody. Přihlášení pracovněprávního vztahu probíhá poprvé v měsíci, kdy byl zúčtován příjem zakládající účast na zdravotním pojištění (DPP, DPČ). U pracovního poměru se přihlašuje k datu uzavření pracovní smlouvy.

V případě, že by došlo ke změně zdravotní pojišťovny, je nutné tuto skutečnost oznámit včas svému zaměstnavateli. Změnu ZP je možné provést pouze k 1. lednu nebo k 1. červenci


Zajímá Vás, jaké jsou podmínky a způsoby zaměstnávání studentů? Přečtěte si náš článek z 18.7.2022, kde jsem vše přehledně popsali.


Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO provedete nastavení zdravotního pojištění na záložce Zaměstnanec (Karta zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Zdravotní pojištění). Nastavení je následující:

mzdový software ALFA MZDY AVENSIO

  • Pojišťovna – nastavíte pojišťovnu, u které je zaměstnanec pojištěn. Přes tlačítko se třemi tečkami je možné nastavit změnu zdravotní pojišťovny dopředu. Automaticky se nastaví období, od kterého bude změna provedena, a zvolíte zdravotní pojišťovnu, u které bude zaměstnanec od následujícího období pojištěn. Změnu zdravotní pojišťovny dopředu si můžete zkontrolovat i na záložce Plánované změny (Karta zaměstnance – Plánované změny). Zadanou změnu zdravotní pojišťovny dopředu je možné zase vymazat.
  • Stav – Počítat ZP
  • Číslo pojištěnce – vyplňuje se pouze u cizinců, kteří mají přiděleno číslo pojištěnce od zdravotní pojišťovny
  • Min. vyměřovací základ – Hlídat, pojištěný pracovník
  • Úleva na ZP – Student § 7 odst. 1 písm. a)
  • Od: – Do: – interval, na který máte doklad o tom, že zaměstnanec studuje

Tímto nastavením docílíte toho, že zaměstnanec (student), který bude účasten zdravotního pojištění, odvede pojistné skutečně z toho, co si vydělá a program mu nebude provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu.

U pracovního poměru vygenerujete přihlášku na ZP k datu počátku pracovního poměru.
U dohod se přihláška vygeneruje poprvé, až když zaměstnanec dosáhne příjmu rozhodného pro účast na zdravotním pojištění. Přihláška se však generuje s datem počátku dohody – datum Od na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Jakmile však zaměstnanec v následujícím období nedosáhne příjmu rozhodného pro účast na ZP, provede se odhláška na ZP.


mzdové účetnictví

Upozornění: U dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se přihláška/odhláška na ZP vygeneruje až po uzavření měsíce do následujícího kalendářního období.


Generování změn na ZP provedete přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele, na záložce Generování. Nastavíte období, za které má generování proběhnout, a stisknete tlačítko Generovat.

Pro vygenerování přihlášky/odhlášky za konkrétního zaměstnance nastavíte období, zadáte Osobní číslo zaměstnance, stisknete klávesu ENTER a stisknete tlačítko Generovat jednotlivce.

Odeslání provedete přes záložku Zpracování v okně Hromadné oznámení zaměstnavatele. Odesílat můžete buď formou e-podání (přes tlačítko Odeslat oznámení) nebo exportem do *.xml souboru (tlačítko Export oznámení) a odesláním na zdravotní pojišťovnu.


Další tipy, nejen pro zaměstnávání studentů, naleznete na našem blogu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn