Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zaměstnávání studentů z pohledu zdravotního pojištění

mzdové účetnictvíJaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnává studenta? V následujícím článku Vám řekneme, kdy a za jakých podmínek se student stává plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

V předchozím článku bylo uvedeno, že pokud se dítě (student) připravuje na budoucí povolání, pak je považováno za nezaopatřené dítě z pohledu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Z pohledu zdravotního pojištění je za tuto osobu plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Spadá do tzv. „státní kategorie“ a podle toho, jaký má uzavřen pracovněprávní vztah se svým zaměstnavatelem, odvádí pojistné na zdravotní pojištění jen z toho, co si skutečně vydělá. Není mu tedy prováděn dopočet do minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.

Pro přihlášení těchto osob k placení pojistného a odvodu pojistného na veřejné zdravotního pojištění je důležité, aby pro účely zdravotního pojištění vzniklo zaměstnání.

U pracovního poměru zaměstnání vzniká vždy, ať je zúčtován jakýkoliv příjem. U DPP vzniká zaměstnání, když příjem nebo úhrn příjmů z DPP u jednoho zaměstnavatele přesahuje       
částku 10 000 Kč
(příjem musí být alespoň 10 001 Kč). U dohody o pracovní činnosti je rozhodným příjmem pro účast na zdravotním pojištění částka 3 500 Kč (z DPČ nebo více DPČ u jednoho zaměstnavatele).

Na HOZ (hromadné oznámení zaměstnavatele) se tyto osoby přihlašují kódem „P“ a „G“. Datem, ke kterému se zaměstnanec přihlašuje ke zdravotnímu pojištění, je datum počátku pracovního poměru nebo dohody. Přihlášení pracovněprávního vztahu probíhá poprvé v měsíci, kdy byl zúčtován příjem zakládající účast na zdravotním pojištění (DPP, DPČ). U pracovního poměru se přihlašuje k datu uzavření pracovní smlouvy.

V případě, že by došlo ke změně zdravotní pojišťovny, je nutné tuto skutečnost oznámit včas svému zaměstnavateli. Změnu ZP je možné provést pouze k 1. lednu nebo k 1. červenci


Zajímá Vás, jaké jsou podmínky a způsoby zaměstnávání studentů? Přečtěte si náš článek z 18.7.2022, kde jsem vše přehledně popsali.


Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW provedete nastavení zdravotního pojištění na záložce Zaměstnanec (Karta zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Zdravotní pojištění). Nastavení je následující:

mzdový software AVENSIO SW

  • Pojišťovna – nastavíte pojišťovnu, u které je zaměstnanec pojištěn. Přes tlačítko se třemi tečkami je možné nastavit změnu zdravotní pojišťovny dopředu. Automaticky se nastaví období, od kterého bude změna provedena, a zvolíte zdravotní pojišťovnu, u které bude zaměstnanec od následujícího období pojištěn. Změnu zdravotní pojišťovny dopředu si můžete zkontrolovat i na záložce Plánované změny (Karta zaměstnance – Plánované změny). Zadanou změnu zdravotní pojišťovny dopředu je možné zase vymazat.
  • Stav – Počítat ZP
  • Číslo pojištěnce – vyplňuje se pouze u cizinců, kteří mají přiděleno číslo pojištěnce od zdravotní pojišťovny
  • Min. vyměřovací základ – Hlídat, pojištěný pracovník
  • Úleva na ZP – Student § 7 odst. 1 písm. a)
  • Od: – Do: – interval, na který máte doklad o tom, že zaměstnanec studuje

Tímto nastavením docílíte toho, že zaměstnanec (student), který bude účasten zdravotního pojištění, odvede pojistné skutečně z toho, co si vydělá a program mu nebude provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu.

U pracovního poměru vygenerujete přihlášku na ZP k datu počátku pracovního poměru.
U dohod se přihláška vygeneruje poprvé, až když zaměstnanec dosáhne příjmu rozhodného pro účast na zdravotním pojištění. Přihláška se však generuje s datem počátku dohody – datum Od na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr). Jakmile však zaměstnanec v následujícím období nedosáhne příjmu rozhodného pro účast na ZP, provede se odhláška na ZP.


mzdové účetnictví

Upozornění: U dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se přihláška/odhláška na ZP vygeneruje až po uzavření měsíce do následujícího kalendářního období.


Generování změn na ZP provedete přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele, na záložce Generování. Nastavíte období, za které má generování proběhnout, a stisknete tlačítko Generovat.

Pro vygenerování přihlášky/odhlášky za konkrétního zaměstnance nastavíte období, zadáte Osobní číslo zaměstnance, stisknete klávesu ENTER a stisknete tlačítko Generovat jednotlivce.

Odeslání provedete přes záložku Zpracování v okně Hromadné oznámení zaměstnavatele. Odesílat můžete buď formou e-podání (přes tlačítko Odeslat oznámení) nebo exportem do *.xml souboru (tlačítko Export oznámení) a odesláním na zdravotní pojišťovnu.


Další tipy, nejen pro zaměstnávání studentů, naleznete na našem blogu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým