Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Červencové zvýšení nezabavitelné částky

Výše základní nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena, od 1. 7. 2022 činí 9.416,25Kč.

Od 1. července 2022 dochází k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky. Zatímco v průběhu června Nejvyšší soud rozhodl o navýšení normativních nákladů na bydlení o částku 1.120 Kč podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální politice, nyní dochází ke zvýšení nezabavitelné částky v důsledku zvýšení životního minima jednotlivce. Životní minimum jednotlivce se zvyšuje na základě nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního a existenčního minima ze dne 29.6.2022, které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů, částce 92, dne 30.6.2022, na částku 4.620 Kč.

Výše základní nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena, od 1. 7. 2022 činí 9.416,25Kč. Připomínám, že výše základní nezabavitelné částky se vypočítá jako ¾ ze součtu částek životního minima jednotlivce, normativních nákladů na bydlení a částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022, to znamená ¾ z částky 12.555 Kč (4.620 Kč + 6.815 Kč + 1.120 Kč).

Výše nezabavitelné částky na vyživovanou osobu je rovna jedné třetině z nezabavitelné částky na osobu povinného, to znamená 1/3 z částky 9.416,25 = 3.138,75 Kč.

Částka, nad kterou se sráží zbytek čisté mzdy bez omezení je rovna dvojnásobku součtu životního minima jednotlivce, normativních nákladů na bydlení a částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení. Jedná se tedy o částku 25.110 Kč (2 x 12.555 Kč).

Program AVENSIO SW

Úprava výše nezabavitelné částky bude do programu AVENSIO SW včas zapracována a pro výpočet mezd za červenec 2022 bude vystavena verze programu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn