Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Významné změny v důchodovém pojištění od 1.1.2019

Zákonem č. 191/2018 Sb. ze dne 22.8.2018, zveřejněným v částce 93 Sbírky zákonů, byl novelizován zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Změna spočívá zejména ve schválení dvou důležitých opatření ve prospěch důchodců s účinností od 1.1.2019, a to:

1) zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy

2) zvýšení důchodu o 1.000,- Kč měsíčně od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhne věku 85 leto 2.000,– Kč měsíčně ode dne, v němž poživatel důchodu dosáhne věku 100 let.

Nařízením vlády č. 212/2018 Sb. ze dne 19.9.2018, zveřejněným v částce 107 Sbírky zákonů, se s účinností od 1.1.2019 zvyšují příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané před 1. lednem 2019 o 3,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Nařízením vlády č. 213/2018 Sb. ze dne 19.9.2018, zveřejněným také v částce 107 Sbírky zákonů a účinným dnem 1.1.2019, se stanoví:

  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 ve výši 30.156,– Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, který činí 1,0843,
  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 14.388,– Kč,
  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 130.796,– Kč,
  • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2019 činí 3.270,– Kč,
  • že důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že se základní výměra zvyšuje o 570 Kč (tj. na 3.270,– Kč) a procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

zdroj: www.mpsv.cz

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn