Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Termíny pro podání vyúčtování daní za rok 2016

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování daní (zálohové a srážkové) za zdaňovací období roku 2016.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „vyúčtování zálohové daně“) se podává podle ustanovení § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně za rok 2016 je tedy do 1. března 2017 (papírová forma), v případě elektronického podání je do 20. března 2017.

Související tiskopisy:

Vyúčtování – MFin 5459 – vzor č. 22

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5459/1 – vzor č. 21

Příloha č. 1 k vyúčtování – MFin 5490/1 – vzor č. 16

Příloha č. 2 k vyúčtování – MFin 5530 – vzor č. 13

Příloha č. 3 k vyúčtování – MFin 5490 – vzor č. 16

Příloha č. 4 k vyúčtování – MFin 5531 – vzor č. 11

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen „vyúčtování srážkové daně“) není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Lhůta pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2016 je tedy do 3. dubna 2017. 

Související tiskopisy:

Vyúčtování – MFin 5466 – vzor č. 17

Příloha k vyúčtování – MFin 5466/A– vzor č. 13

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5466/1 – vzor č. 15

Upozornění: Vyúčtování zálohové a srážkové daně má podle ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, povinnost podat elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – tzn. že podání učiní datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (viz http://www.daneelektronicky.cz/) a odeslanou způsobem uvedeným v ustanovení § 71 odst. 1 daňového řádu.

Podle ustanovení § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů, plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů má povinnost podávat vyúčtování zálohové daně elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou, a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Daňový kalendář vč. upozornění na daňové povinnosti v roce 2017 si můžete prohlédnout zde.

Program AVENSIO Software:

Všechny shora uvedené daňové formuláře včetně možnosti elektronického podání vyúčtování zálohové a srážkové daně naleznete v programu AVENSIO Software v okně Hlavní nabídky viz Tiskové sestavy – Daně – Roční organizace.

Připomínám, že před tiskem daňových formulářů vč. příloh nebo před exportem dat do datového souboru je nutné provést generování dat – viz Příprava vyúčtování zálohové/srážkové daně.

Podrobný postup je popsán v dokumentu „Roční vyúčtování daně za organizaci“ – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn