Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Starobní důchodce a zdravotní pojištění

Jste starobní důchodce a ještě pracujete či podnikáte?

V takovém případě za vás jako za poživatele důchodu platí pojistné na zdravotní pojištění stát ze zákonem stanoveného vyměřovacího základu pro státní pojištěnce (od 1.7.2020 činí pojistné 1.567,– Kč z vyměřovacího základu 11.607,– Kč).

Kromě toho ale musíte platit pojistné i ze svého příjmu z výdělečné činnosti jako ostatní. Nejste však povinen platit pojistné na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, ale pouze skutečně vypočtenou částku.

Pokud jste OSVČ, pak platíte měsíční zálohy na pojistné. Pokud jste zaměstnanec, pak platíte pojistné prostřednictvím svého zaměstnavatele. Ten počítá pojistné ze skutečného vyměřovacího základu, tedy z vašeho skutečného výdělku a neprovádí dopočet do minimálního vyměřovacího základu (ten je vždy stanovený ve výši aktuální minimální mzdy – letos 14.600,– Kč).

Nárok na zařazení mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát (tj. nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců), musíte vaší zdravotní pojišťovně oznámit. Jste-li zaměstnanec, pak oznámení provádí zaměstnavatel (pokud mu je tato skutečnost známa). Určitě je vhodné ověřit u zaměstnavatele nebo přímo u zdravotní pojišťovny, že zaměstnavatel oznámení provedl.

Pokud budete danou skutečnost oznamovat pojišťovně sám, je nutné předložit doklad, ze kterého vyplývá, od kdy vám byl starobní důchod přiznán, tedy „Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu“.

Jste zaměstnavatel starobního důchodce a zároveň uživatel programu AVENSIO SW?

Nastavení starobního důchodce se provádí na kartě zaměstnance – záložka Osobní údaje / Zaměstnanec, oblast Důchod. Jeho zařazení do kategorie státních pojištěnců uložíte v oblasti Zdravotní pojištění – pole „Úleva na ZP“:

Oznámení pro příslušnou zdravotní pojišťovnu provedete prostřednictvím tiskopisu „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. Přiznání starobního důchodu se uvádí pod kódem „D“. Nástup starobního důchodce do zaměstnání oznamujete na dvou řádcích – na jednom kódem P, na druhém kódem D.

Pro vytištění nebo elektronické odeslání oznámení na zdravotní pojišťovnu použijete v programu menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn