Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Slevy na dani v roce 2021

V dnešním blogovém článku se dozvíte, jak jsou vysoké slevy na dani podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) pro rok 2021.

  • Základní sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP): roční = 27.840,– Kč; měsíční = 2.320,– Kč. Pro úplnost uvádím, že na základě zákona č. 609/2020 Sb. došlo ke zvýšení této slevy oproti roku 2020, kdy činila 24.840,– Kč/rok; 2.070,– Kč/měsíc. K dalšímu navýšení dojde v roce 2022, a to na 30.840,– Kč/rok; 2.570,– Kč/měsíc. Základní slevu může uplatnit i zahraniční zaměstnanec, který je daňovým nerezidentem ČR (viz § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů).
  • Sleva na manžela (manželku) (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP): 24.840,– Kč na manžela (manželku) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68.000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, v dvojnásobné výši, tj. ve výši 49.680,– Kč. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (viz § 21e ZDP). Více informací se dozvíte v blogovém článku z 2.2.2021.
  • Základní sleva na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. c) ZDP): roční = 2.520,– Kč; měsíční = 210,– Kč.
  •  Rozšířená sleva na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. d) ZDP): roční = 5.040,– Kč; měsíční 420,– Kč.
  •  Na držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P (§ 35ba odst. 1 písm. e) ZDP): roční = 16.140,– Kč; měsíční = 1.345,– Kč.
  • Na studenta (§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP): roční = 4.020,– Kč; měsíční = 335,– Kč.
  • Za umístění dítěte (§ 35ba odst. 1 písm. g) ZDP): 15.200,– Kč.

programu ALFA MZDY AVENSIO zadáte uplatnění měsíční daňové slevy na osobní kartě zaměstnance, záložka Osobní údaje / Zaměstnanec, oblast Daň. Lze nastavit základní slevu na poplatníka, základní a rozšířenou slevu na invaliditu, na držitele průkazu ZTP/P a na studenta, a to 2 způsoby:

  • zatržením příslušného pole
  • zadáním záznamu v okně „Slevy na dani“, které otevřete tlačítkem s 3 tečkami. Tímto způsobem můžete zadat platnost slevy a její uplatnění tak omezit časovým intervalem. Takto uložená sleva se na základě časového intervalu promítne automatickým vložením zatržítka k poli s příslušnou slevou. Po uplynutí časového intervalu se již sleva neuplatní, zatržítko program automaticky odebere. Na končící platnost daňové slevy program upozorňuje měsíc předem v kontrole dat (v zápatí karty zaměstnance nebo v okně hlavní nabídky – Zpracování – Provedení kontroly dat).

Roční daňové slevy (sleva na manžela/manželku a za umístění dítěte, tzv. školkovné) se v programu uplatňují při provedení ročního zúčtování daní na kartě zaměstnance – záložka „Roční zúčtování daně“.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn