Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Otcovská – již tři roky

Na základě novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, mohou již tři roky, tj. od 1. února 2018 tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku otcovské poporodní péče.

Jak vyplývá z tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení z 1.2.2021, provedla ČSSZ v uplynulých 3 letech celkem 138707 výplat této dávky ve výši téměř 764 mil. Kč.

Podmínky nároku na otcovskou stanoví § 38a zákona o nemocenském pojištění. Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných (dále jen jako „OSVČ“) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče dítěte přitom nemusí být sezdaní. Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovskou lze čerpat 7 kalendářních dní (= podpůrčí doba). Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech. Jinými slovy, otcovská se musí vyčerpat v jednom kuse. Nastoupit na otcovskou je možné v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče, přičemž den nástupu si určí každý sám podle potřeby. Poté nárok na otcovskou zaniká.

Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Kalkulačka MPSV pro orientační výpočet otcovské je k dispozici zde.

O otcovskou si zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele před nástupem na ni. Zaměstnavatel předá žádost o dávku s doplněnými údaji po skončení podpůrčí doby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen jako „OSSZ“). Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou.

OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně, po vyčerpání 7 dní, na příslušné OSSZ.

Žádost je třeba podat na příslušném formuláři – viz tento odkaz.

Podrobnější informace se dočtete na webových stránkách ČSSZ.

Mzdový a personální program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW zadáte dobu otcovské spolu s rodičovskou dovolenou v okně pracovního poměru do vynětí pod kódem 11. Zadáte-li délku otcovské v intervalu delším než 7 kalendářních dnů, program do výsledku kontroly dat vygeneruje závažnou chybu a je třeba provést opravu.

Hromadné oznámení zaměstnavatele na příslušnou zdravotní pojišťovnu (s kódem „M“ a „U“) vygenerujete v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny.

Přílohu k žádosti o otcovskou pro příslušnou OSSZ vytvoříte na kartě zaměstnance v záložce Pracovní poměry / Nemocenské a poté zpracování NEMPRI (uložení do *.xml souboru, přímé odeslání na ČSSZ, tisk opisu) dokončíte v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Nemocenské dávky.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým