Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Školkovné = daňová sleva za umístění dítěte

Připomínám všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že novou „roční“ slevu na dani za umístění dítěte podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, lze uplatnit již za zdaňovací období roku 2014, a to v rámci

  • ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele
  • daňového přiznání u finančního úřadu

Podmínky této slevy na dani, tj. tzv. školkovného jsou specifikovány v ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů:

  • Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období (mimo stravného) v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů.
  • Slevu lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
  • Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

  • Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období roku 2014 maximálně do výše 8500 Kč.
  • Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí podle ustanovení § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů obsahovat:

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Uplatnění slevy u zaměstnavatele

Uplatnění slevy v daňovém přiznání

Více informací naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR – viz tento odkaz.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn