Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Školkovné = daňová sleva za umístění dítěte za rok 2018

Za rok 2018 lze uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné – viz § 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) maximálně do výše 12.200,– Kč za každé vyživované dítě.

Podmínky této slevy na dani jsou specifikovány v ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů.

Slevu (stejně jako slevu na manžela/manželku) je možné uplatnit pouze jednorázově, a to vždy po uplynutí zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele nebo daňového přiznání u finančního úřadu. Ostatní slevy mohou zaměstnanci s příjmy ze závislé činnosti čerpat měsíčně v průběhu zdaňovacího období ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc.

Dále platí, že školkovné lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí podle ustanovení § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů obsahovat:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
  3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Poznámka: Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů pro účely uplatnění slevy na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů vydalo toto sdělení.

 Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

  1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  2. mateřskou školou podle školského zákona.

Program AVENSIO Software

V souvislosti s provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slouží v programu AVENSIO Software pro zadání zaměstnancem uplatněné slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení kolonka „Umístění dítěte“ – viz záložka „Roční zúčtování daně“ na kartě zaměstnance. Kvůli kontrole, zda není překročen maximální limit je dále nutné vyplnit počet dětí.

Více informací naleznete v dokumentu „Roční zúčtování daní“, který byl všem uživatelům odeslán e-mailem 29. ledna letošního roku.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým