Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

ELDP 2019 – aktualizované všeobecné zásady a metodická pomůcka

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách aktualizované všeobecné zásady a metodickou pomůcku pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“). Úpravy byly provedeny podle právního stavu účinného od 1.1.2019, tj. v souvislosti se sdělením MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlásilo zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, která od uvedeného data činí 3 000 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců byl stanoven na základě nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019. Jedná se tedy o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů (30 156 Kč x 1.0843 = 32.699 Kč; z toho 1/10 = 3 269 Kč, po zaokrouhlení činí rozhodný příjem 3 000 Kč).

V případech, kdy u zaměstnání (podle ustanovení § 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) sjednaných před 1.1.2019 byl stanoven rozhodný příjem od 2 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně a od 1.1.2019 sjednaná částka nebude dosahovat rozhodného příjmu 3 000 Kč, zaniká v těchto případech účast na pojištění dnem 31. prosince 2018. Pojistný vztah podle předmětného § 6 končí a vzniká nový, který se z pohledu nemocenského pojištění stává zaměstnáním malého rozsahu (viz § 7 zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit (viz tiskopis „Oznámení o skončení zaměstnání“) k datu 31.12.2018 a případně znovu v roce 2019 přihlásit (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání“) až dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (viz § 94 zákona o nemocenském pojištění) v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. 3 000 Kč.

V této souvislosti odkazuji také na článek „Zvýšení příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění“ zveřejněný v odborném měsíčníku České správy sociálního zabezpečení „Národní pojištění“ číslo 12/2018 a na webových stránkách ČSSZ (autor Mgr. Vít Hulec).     

zdroj: www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn