Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Samostudium (zákon 563/2004 Sb.)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje samostudiem dle zákona 563/2004 Sb. § 24 odst. 4 písm. b) ve znění pozdějších předpisů.

K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna ustanovení § 24 odst. 7). Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. Volno se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnance.

 

Příklad

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. 10. na pozici pedagogického pracovníka s třídenním pracovním rozvrhem (pondělí, středa, pátek). Kolik počtů dnů má nárok samostudia?

12 dnů/12 měsíců/5 dnů v týdnu * 3 (počet dnů pracovního rozvrhu) * počet měsíců pracovního poměru = 2 dny samostudia

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn