Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Redukční hranice pro rok 2024

Dne 20. října 2023 bylo ve Sbírce zákonů, částce 146 zveřejněno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašují výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění platných v roce 2024.

Práce na dálku

Dne 20. října 2023 bylo ve Sbírce zákonů, částce 146 zveřejněno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašují výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění platných v roce 2024.

Jak se stanovují redukční hranice?

Redukční hranice se stanovují podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 22 tímto způsobem:

→ První redukční hranice se stanoví jako jedna třicetina součinu všeobecného vyměřovacího základu, který je stanoven podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto vyměřovacího základu byla zveřejněna v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. ze dne 13. září 2023. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 40.638 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto vyměřovacího základu za rok 2022 činí 1,0819.

→ Druhá redukční hranice je rovna 1,5násobku částky první redukční hranice.

→ Třetí redukční hranice je ve výši 3násobku částky první redukční hranice.

Částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny nahoru po výpočtu všech redukčních hranic.

Výše redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění pro rok 2024

Výše redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění v roce 2024 jsou:

 • První redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1.466 Kč
 • Druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2.199 Kč
 • Třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4.397 Kč

Na jaké dávky nemocenského pojištění má výše redukčních hranic vliv?

Redukční hranice má vliv na výši těchto dávek nemocenského pojištění:

 • Nemocenské
 • Ošetřovné
 • Dlouhodobé ošetřovné
 • Otcovská poporodní péče
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Výpočet redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě

Z výše uvedených redukčních hranic, stanovených Sdělením MSPV č. 313/2023 Sb. se vypočítají redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě, kterou zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel v prvních 14 dnech. Přepočítací koeficient je 0,175 a vypočítaná částka se zaokrouhluje na haléře směrem nahoru.

Výše redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při DPN a karanténě je:

 • První redukční hranice – 256,55 Kč (1.466 Kč x 0,175)
 • Druhá redukční hranice – 384,83 Kč (2.199 Kč x 0,175)
 • Třetí redukční hranice – 769,48 Kč (4.397 Kč x 0,175)

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nové redukční hranice budou součástí verze určené pro zpracování mezd za leden 2024.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn