Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Průměrná mzda pro rok 2023 a co vše ovlivňuje její výše

Výše průměrné mzdy pro rok 2023 činí 40.324 Kč. Jak její výše ovlivňuje účast na nemocenském pojištění, srážkovou daň, progresivní zdanění nebo maximální vyměřovací základ se dozvíte v tomto článku. 

Průměrná mzda 2023

Výše průměrné mzdy pro rok 2023 činí 40.324 Kč. Jak její výše ovlivňuje účast na nemocenském pojištění, srážkovou daň, progresivní zdanění nebo maximální vyměřovací základ se dozvíte v tomto článku. 

Výše průměrné mzdy pro rok 2023

Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40.324 Kč. Je tomu tak na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb. Průměrná mzda se stanoví tak, že se vynásobí všeobecný vyměřovací základ podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění za kalendářní rok 2021, což je částka 38.294 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, což je 1,0530.

Co vše ovlivňuje výše průměrné mzdy

Účast na nemocenském pojištění

Rozhodným příjmem pro účast na nemocenském pojištění je od 1. 1.2023 částka 4.000 Kč.

Srážková daň

U zaměstnanců, kteří u svého zaměstnavatele nemají učiněné daňové prohlášení a zároveň mají:

  • příjmy z dohody o provedení práce od 1 do 10.000 Kč včetně
  • ostatní příjmy ze závislé činnosti od 1 do 4.000 Kč včetně

se tyto příjmy zdaňují srážkovou daní 15 %.

Progresivní zdanění

U zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele mají učiněné daňové prohlášení, jsou dvě sazby daně:

  • 15 % pro část základu daně do 4násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 je to částka 4 x 40.324 Kč = 161.296 Kč)
  • 23 % pro část základu daně nad 4násobek průměrné mzdy (pro rok 2023 je to částka nad 161.296 Kč)

Maximální vyměřovací základ

Maximálním vyměřovacím základem pro pojistné na sociální zabezpečení je 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2023 je to 48 x 40.324 Kč = 1.935.552 Kč.

Redukční hranice pro nemocenské pojištění

Průměrná mzda má vliv na výši redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění a pro výpočet náhrady mzdy při DPN a karanténě. Více se dočtete v tomto blogovém článku.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn