Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nové redukční hranice v roce 2023

Nové redukční hranice v roce 2023

Nové redukční hranice v roce 2023

S účinností od 1.1.2023 dochází ke změně redukčních hranic pro rok 2023. Je tomu tak na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., zveřejněného ve Sbírce zákonů, částce 135, dne 30.9.2022.

Výše redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro rok 2023

Na základě § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/2022 Sb., je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 38.294 Kč. Pro výpočet redukčních hranic se používá všeobecný vyměřovací základ podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku, na který jsou stanovovány redukční hranice. Dále se nařízením vlády stanoví přepočítací koeficient pro úpravu tohoto vyměřovacího základu. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu vyměřovacího základu za rok 2021 je 1,0530 (§ 1 odst. 2 nařízení vlády č. 290/2022 Sb.).

Výše redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění je pro rok 2023 následující:

 • první redukční hranice – 1.345 Kč
 • druhá redukční hranice – 2.017 Kč
 • třetí redukční hranice – 4.033 Kč

Na které dávky nemocenského pojištění má výše redukčních hranic vliv

Výše zmíněné redukční hranice budou mít vliv na výši dávek nemocenského pojištění.
Dávky nemocenského pojištění jsou:

 • nemocenské
 • ošetřovné
 • dlouhodobé ošetřovné
 • otcovská poporodní péče
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství.

Redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě

Z výše uvedených redukčních hranic se vypočítají redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě, kterou v období prvních 14 dnů zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel. Přepočítací koeficient je 0,175 a výsledná částka se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Výše redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při DPN a karanténě je:

 • první redukční hranice – 235,38 Kč (1.345 Kč x 0,175)
 • druhá redukční hranice – 352,98 Kč (2.017 Kč x 0,175)
 • třetí redukční hranice – 705,78 Kč (4.033 Kč x 0,175).

Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW budou nové redukční hranice součástí verze pro zpracování mezd za 01/2023.

Zdroje:

Nařízení vlády č. 290/2022 Sb.
Přednáška JUDr. Františka Vlasáka z Podzimní konference firmy Alfa Software, s.r.o.


Nové redukční hranice v roce 2023

ALFA TIP:  Nemohli jste se zúčastnit naší Podzimní konference a rádi byste přednášku JUDr. Františka Vlasáka shlédli? Pokud ano, máme pro Vás v ALFA ŠKOLE připravený její záznam.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn