Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Příručka pro osoby se zdravotním postižením, podíl OZP

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vydalo zaktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). Je k dispozici v elektronické podobě na těchto webových stránkách http://www.mpsv.cz/files/clanky/28770/MPSV.pdf nebo v tištěné podobě na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, Okresních správách sociálního zabezpečení a ve vestibulech budov MPSV.

Obsahuje řadu důležitých informací, tipů a rad nejenom pro osoby se zdravotním handicapem.

Naleznete v ní přehledné, aktuální a srozumitelné informace:

  • k jednotlivým druhům sociálních služeb,
  • o průkazech OZP,
  • o invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi,
  • k nemocenskému a důchodovému pojištění,
  • k systému státní sociální podpory.

Máte v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců a týká se vás tak povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu, který činí 4%? Tuto povinnost můžete plnit třemi rovnocennými způsoby nebo jejich kombinací, a to:

  • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru,
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům; nebo odebíráním výrobků nebo služeb od OZP samostatně výdělečně činných nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
  • odvodem do státního rozpočtu.

Více informací k plnění povinného podílu získáte např. na internetových stránkách Integrovaného portálu MPSV – viz tento odkaz.

Český statistický úřad vyhlásil dne 5.12.2016 průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 ve výši 27.000 Kč – viz tento odkaz.

Program AVENSIO Software:

Zaměstnáváte-li OZP, je zapotřebí tento údaj zadat na kartě zaměstnance – záložka Osobní údaje / Zaměstnanec – oblast Obecné údaje – pole Zdravotní postižení.

ozp

Jako podklad pro zpracování oznámení zaměstnavatele o plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců podle ustanovení § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, slouží sestava 011300_Podíl osob se ZP (viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace). Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2016 bude do zadávacího okna sestavy vložena automaticky další verzí programu 2.9.6.

011300

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn