Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon“).

Uchazeč o zaměstnání má právo

  • na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledání vhodného zaměstnání, poradenství a na informace o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech (§ 14 a násl. zákona),
  • na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji z vážných důvodů potřebuje (§ 33 zákona),
  • na pracovní rehabilitaci, je-li osobou se zdravotním postižením (§ 69 a násl. zákona),
  • na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek (§ 39 a násl. zákona).

Více informací k dalším právům uchazeče o zaměstnání a zároveň také přehled jeho povinností včetně odkazů na příslušná ustanovení právních předpisů a na potřebné tiskopisy naleznete v tomto přiloženém dokumentu Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání.

Víte, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Čtěte zde!

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn