Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Pozastavení programu Antivirus B od 1.1.2022

Na základě usnesení vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 dochází s účinností od 1.1.2022 k pozastavení programu Antivirus režim B. Za měsíc prosinec 2021 na příspěvek zaměstnavatelé nárok mají. Důvodem pro pozastavení je analýza nastavení programu a posouzení jeho efektivity.

Připomínám, že program Antivirus B je určen zaměstnavatelům, kteří mají hospodářské potíže kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele, vzniklých z těchto důvodů:

  • významná část zaměstnanců je na ošetřovném či v karanténě
  • kvůli pandemii se snížila poptávka po jejich produktech či službách
  • mají omezené vstupy nutné k jejich činnosti

Příspěvek je vyplácen zaměstnavatelům ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného, maximálně však ve výši 29.000 Kč na zaměstnance za kalendářní měsíc.

 

Program AVENSIO SW

Jako podklad pro žádost o příspěvek slouží v programu AVENSIO SW export č. 140109 – Program Antivirus režim B. Ten najdete v menu programu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty – Program Antivirus režim B.

Do exportu program vygeneruje náhrady mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 ZP, § 208 ZP a § 209 ZP. Tyto překážky zadáte pomocí uživatelských mzdových kódů se systémovými kódy 383 a 385 (§ 207 ZP), 384 a 389 (§ 208 ZP), 388 a 387 (§ 209 ZP). Správné nastavení mzdových kódů si můžete zkontrolovat v Tabulce mezd (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd).

Důležité je, aby si uživatelé zkontrolovali správnost údajů ve vygenerovaných *.csv souborech a použití správných mzdových kódů.

Zdroje:

www.mpsv.cz

Usnesení vlády č. 1208 ze dne 29.12.2021

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn