Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Otcovská od 1.1.2022

Nárok na dávku otcovské poporodní péče má pojištěnec pečující o dítě, kterého je otcem nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče, nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 38a odst.1 zákona č. 187/2006 Sb.).

Na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dochází s účinností od 1.1.2022 ke změně v otcovské.

Nárok na dávku otcovské poporodní péče má pojištěnec pečující o dítě, kterého je otcem nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče, nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 38a odst.1 zákona č. 187/2006 Sb.).

Od 1.1.2022 se prodlužuje podpůrčí doba u otcovské na dva týdny (14 kalendářních dnů). Otcovskou s prodlouženou podpůrčí dobou na dva týdny je možné uplatnit i v případě, že se dítě narodilo 6 týdnů přede dnem, kdy zákon č. 330/2021 Sb. nabyl účinnosti, tedy od 21.11.2021. Otcovská zaměstnanci náleží, pokud na ni nastoupí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče. Tato doba se však prodlužuje o kalendářní dny, kdy je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky a dny hospitalizace spadaly do období 6 týdnů od narození dítěte.

Výše otcovské je 70 % denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den.

Pokud si Váš zaměstnanec u dítěte narozeného 6 týdnů přede dnem účinnosti zákona, to znamená narozeného 21.11.2021 a později, vyčerpal již jeden týden otcovské, má nárok si zažádat ještě o druhý týden (na základě právní úpravy účinné od 1.1.2022).

Program ALFA MZDY AVENSIO

Otcovskou dovolenou zadáte na Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – Vynětí ze stavu přes tlačítko se třemi tečkami. Otevře se tabulka Přehled vynětí/zařazení mimo výkon služby zaměstnance, kde přes PTM a zvolení možnosti Nový záznam nebo přes tlačítko s plusem můžete zadat typ vynětí. V programu ALFA MZDY AVENSIO jsou pro otcovskou dva typy vynětí: 11- Otcovská + rodičovská dovolená nebo 12 – Otcovská + neplacené volno.

Vynětí 11 – Otcovská + rodičovská dovolená použijete v případě, že zaměstnanec u svého zaměstnavatele čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy čerpá dávku nemocenského pojištění, která se nazývá otcovská poporodní péče. Zadáním toho typu vynětí se na záložku Nemocenské vygeneruje doklad 662 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ (systémový kód
713 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ) a 666 – NEMOC OSSZ (systémový kód – 712 – NEMOC OSSZ). Z dokladu 662 – OTCOVSKÁ + RODIČOVSKÁ vytvoříte Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec v tomto období čerpá u zaměstnavatele rodičovskou dovolenou, je za něho po tuto dobu plátcem pojistného stát. Program automaticky vygeneruje Hromadné oznámení zaměstnavatele s kódy M (nástup na rodičovskou dovolenou) a U (ukončení rodičovské dovolené).

Vynětí 12 – Otcovská + neplacené volno použijete pro zadání neplaceného volna, které souvisí s čerpáním dávky nemocenského pojištění otcovská. V takovém případě program hlídá minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění.

Program provádí kontrolu délky čerpání otcovské. U otcovské zadané od 21.11.2021 a později dovolí zadat interval čerpání v délce 14 kalendářních dnů. Pokud by se stalo, že zadáte interval delší než 14 kalendářních dnů, program začne hlásit závažnou chybu, že délka otcovské překračuje zákonem stanovený limit a je nutné délku otcovské opravit. U otcovské zadané před datem 21.11.2021 to byl interval 7 kalendářních dnů.

Zdroje:

Zákon č. 330/2021 Sb., který se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn