Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Podíl OZP za rok 2022 a průměrná mzda

Podle § 82 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnat, odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

Podíl OZP za rok 2022 a průměrná mzda

Podle § 82 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnat, odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí 2022

Dne 20. prosince byla ve Sbírce zákonů, částce 192, zveřejněna průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti a pro účely zákoníku práce. Její výše činí 39.306 Kč.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Podle § 82 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnat, odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob ze zdravotním postižením vznikla.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením musí zaměstnavatel ohlásit a uhradit do 15.února následujícího roku prostřednictvím Úřadu práce.


ALFA MZDY AVENSIO

Program ALFA MZDY AVENSIO

Jako podkladová sestava pro splnění povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zákonem o zaměstnanosti slouží v programu ALFA MZDY AVENSIO sestava č. 011300 – Rekapitulace Podíl osob se ZP, kterou najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace – Podíl osob se ZP.

Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2022 bude do sestavy zahrnuta v lednové verzi. Máte možnost si však výši průměrné mzdy doplnit ručně do zadávacího okna sestavy, pole Průměrná mzda 1. – 3. Q.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn