Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Novinky v otcovské od 1.12. 2022

Novinky v otcovské od 1.12.2022. První změnou je poskytování dávky otcovské poporodní péče v případech, kdy dojde k úmrtí dítěte. Druhá změna souvisí s novelou zákoníku práce.

novinky v otcovské

Novinky v otcovské od 1.12.2022. První změnou je poskytování dávky otcovské poporodní péče v případech, kdy dojde k úmrtí dítěte. Druhá změna souvisí s novelou zákoníku práce.

Otcovská v případě úmrtí dítěte

Od 1.12.2022 došlo ke změnám v otcovské. První změnou je poskytování dávky otcovské poporodní péče v případech, kdy dojde k úmrtí dítěte v období 6 týdnů ode dne jeho narození nebo v případech, kdy se dítě narodí již mrtvé. Důvodem je, aby se rodina mohla vyrovnat s touto náročnou životní situací.

Pokud bylo období pro nástup na otcovskou v případě úmrtí dítěte kratší než dva týdny, otcovská náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.

Nárok na otcovskou má zaměstnanec i v případě, že si již otcovskou vyčerpal na péči o „živé“ dítě, jehož je otcem a které v období 6 týdnů ode dne narození zemře. V případě, že se narodí více mrtvých dětí současně, nárok na otcovskou náleží pouze jednou.

Podpůrčí doba u otcovské činí 2 týdny. Čerpá-li zaměstnanec otcovskou na péči o dítě, které během čerpání této otcovské zemře, končí podpůrčí doba dnem úmrtí dítěte. Dojde-li k úmrtí dítěte po uplynutí 6 týdnů ode dne narození a podpůrčí doba ještě neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu.

Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se vyplácí otcovská, vznikne nárok na další otcovskou ze stejného pojištění, nevyplácí se další otcovská po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí otcovskou. Podpůrčí dobadalší otcovské se stanoví ode dne nástupu na otcovskou.

Otcovská a novela zákoníku práce

Druhá změna u otcovské souvisí s novelou zákoníku práce. S účinností od 1.12.2022 je na základě § 195a zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci v souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená náleží zaměstnanci po dobu, po kterou je mu poskytována dávka otcovské poporodní péče.

 


ALFA MZDY AVENSIO

Program ALFA MZDY AVENSIO

Od 1.12. 2022 se otcovská v programu ALFA MZDY AVENSIO zadává jako typ vynětí č. 11 – Otcovská dovolená (jako rodičovská). Vynětí zadáte na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry), do políčka Vynětí ze stavu pomocí tlačítka se třemi tečkami.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn