Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění

Prostřednictvím Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance ke slevě na sociálním pojištění. V případě, že by za jednoho zaměstnance odeslalo záměr uplatňovat slevu na sociálním pojištění více zaměstnavatelů, pak sleva náleží tomu zaměstnavateli, který záměr doručí ČSSZ jako první. 

Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění

Prostřednictvím Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance ke slevě na sociálním pojištění. V případě, že by za jednoho zaměstnance odeslalo záměr uplatňovat slevu na sociálním pojištění více zaměstnavatelů, pak sleva náleží tomu zaměstnavateli, který záměr doručí ČSSZ jako první. 

Jak přihlásit zaměstnance ke slevě na sociální pojištění

V předchozím blogovém článku jsme pro Vás připravili přehled okruhů zaměstnanců, na které si může zaměstnavatel uplatnit slevu na sociálním pojištění. Aby mohlo dojít k samotnému uplatnění slevy na sociálním pojištění, je důležité, aby takový zaměstnanec byl k této slevě přihlášen.

Vzhledem k tomu, že si slevu na sociálním pojištění za zaměstnance může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, je důležité oznámit ČSSZ záměr uplatňovat tuto slevu. Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance ke slevě na sociálním pojištění prostřednictvím Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění. V případě, že by za jednoho zaměstnance odeslalo záměr uplatňovat slevu na sociálním pojištění více zaměstnavatelů, pak sleva náleží tomu zaměstnavateli, který záměr zašle (doručí) ČSSZ jako první.

Termín pro podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociální pojištění

Termínem pro zaslání oznámení záměru uplatňovat slevu je nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého chce zaměstnavatel na svého zaměstnance slevu uplatňovat. Zároveň to ale nesmí být dříve, než je zaměstnanec přihlášen k sociálnímu pojištění formou Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání. Proto je velmi důležité, aby zaměstnavatel nejprve odeslal ČSSZ Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání a až poté Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním pojistném.

Pokud by nebyl dodržen tento postup, ČSSZ slevu na sociálním pojistném za takového zaměstnance neuzná. Mezním termínem pro oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném je lhůta pro zaslání Přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který chce zaměstnavatel slevu na pojistném uplatnit.

Ukončení uplatňování slevy

V případě, že zaměstnavatel přestane uplatňovat slevu na svého zaměstnance, musí zaměstnavatel formou oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném oznámit skončení uplatňování této slevy.

Pokud zaměstnanci skončí pracovní poměr, skončení uplatňování slevy se nezasílá.

Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním pojištění se zasílá na ČSSZ pouze elektronickou formou.


Program ALFA MZDY AVENSIO

V programu ALFA MZDY AVENSIO je nutné nejprve nastavit důvod pro uplatnění slevy s datem platnosti na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry) a zároveň mít nastavený úvazek 8 – 30 hodin týdně (kromě mladších 21 let) v poli Sjednaná prac. doba na záložce Úvazek (Karta zaměstnance – Pracovní poměry).

Poté vygenerovat Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění). Vygenerované oznámení záměru zašlete formou e-podání rovnou na ČSSZ nebo vyexportujete do *.xml souboru. Každé oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném se odesílá v jedné dávce, to znamená, že v jedné dávce může být pouze jedno oznámení. Aby mohla být sleva na pojistném uplatněna, je nutné nejprve dávku potvrdit.

Pokud chcete přihlásit ke slevě nového zaměstnance, nejprve vygenerujte a odešlete ONZ (Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání) přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění.

Ukončení slevy na pojistném vygenerujete a odešlete stejnou cestou jako Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném, jen je nutné nejprve ukončit slevu a její platnost na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn