Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Na které zaměstnance si může zaměstnavatel uplatnit slevu na sociálním pojištění?

Téměř každý zaměstnavatel má mezi svými zaměstnanci někoho, na koho si může uplatnit slevu na sociálním pojistném. Pojďme si tedy shrnout okruhy osob, na které je možné slevu uplatnit.

sleva na sociálním pojištění

Téměř každý zaměstnavatel má mezi svými zaměstnanci někoho, na koho si může uplatnit slevu na sociálním pojistném. Pojďme si tedy shrnout okruhy osob, na které je možné slevu uplatnit.

Zaměstnanci, na které lze uplatnit slevu na sociálním pojistném

Osoby, na které si zaměstnavatel může uplatnit slevu na sociálním pojistném, jsou vyjmenované v § 7a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jsou to tyto osoby:

  • starší 55 let (za osobu starší 55 let věku se považuje osoba již v den 55. narozenin)
  • pečující o dítě mladší 10 let, jehož jsou rodičem, nebo které mají v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře)
  • pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). To, kdo je osobou blízkou se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.
  • které se zároveň připravují na budoucí povolání studiem. To, zda je osoba studentem pro účely slevy na pojistném se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění. Za dobu studia není považováno studium dálkové, distanční, večerní nebo kombinované).
  • které v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti (splnění této podmínky potvrzuje Úřad práce – den, kdy zaměstnanec nastoupil na rekvalifikaci)
  • se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti
  • mladší 21 let (tuto podmínku zaměstnanec naposledy splňuje v den, který předchází dnu, kdy dovrší 21 let věku).

Podmínky pro uplatnění slevy

Podmínkou pro uplatnění slevy na pojistném je, aby tyto osoby měly sjednanou týdenní pracovní dobu v rozmezí 8-30 hodin týdně. Podmínka sjednané týdenní pracovní doby neplatí pro osoby mladší 21 let. Na tuto skupinu osob si zaměstnavatel může uplatnit slevu na pojistném i při sjednané týdenní pracovní době mimo rozmezí 8-30 hodin týdně.

Další podmínkou pro uplatnění slevy na pojistném je, že výše vyjmenované osoby jsou v pracovním nebo služebním poměru. Pokud zaměstnanec vykonává u zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru (více zkrácených úvazků), náleží sleva na pojistném pouze z jednoho pracovního nebo služebního poměru (jednoho zkráceného úvazku). Počet hodin sjednaných ze všech těchto pracovních nebo služebních poměrů (úvazků) se sčítá pro posouzení, zda zaměstnanec splňuje podmínku sjednané pracovní doby 8 – 30 hodin týdně u zaměstnavatele. Sleva na pojistném se nevztahuje na osoby, které pracují na dohodu o pracovní činnostidohodu o provedení práce.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Nárok na slevu na pojistném za zaměstnance v programu ALFA MZDY AVENSIO nastavíte na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry). Pro tyto účely slouží políčko Sleva na soc. poj., kde vyberete důvod pro uplatnění slevy, případně zvolíte důvod, proč na zaměstnance nelze slevu uplatnit.


 

TIP: Důležité informace k Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném se dozvíte v dalším blogovém článku.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn