Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Ošetřovné v novém školním roce z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školy

Zajímá vás, jak je to s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení?

Odpověď naleznete v dnešním blogovém článku:

Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školského zařízení upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože

  • ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou,
  • musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a nemůže o ně pečovat.

Ošetřovaný člen domácnosti nebo dítě, které zaměstnanec ošetřuje nebo o něj pečuje, musí prokazatelně žít se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem se v předchozí větě uvedená podmínka neuplatňuje.

Další podmínkou je, že zaměstnanec, který ošetřuje nebo pečuje, má účast na nemocenském pojištění.

Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne a jeho výše činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační částku si můžete spočítat pomocí kalkulačky MPSV – viz tento odkaz.

Poskytuje se po dobu 9 kalendářních dnů, u samoživitelů (pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku) až 16 kalendářních dnů.

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény. Ošetřující/pečující zaměstnanec předá vystavený tiskopis neprodleně svému zaměstnavateli, které poté veškeré podklady pro výplatu ošetřovného postoupí příslušné OSSZ.

Při uzavření školského zařízení potvrdí příslušné dětské zařízení tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte. Také v tomto případě zaměstnanec, který o dítě bude pečovat, neprodleně odevzdá vystavený tiskopis svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu ošetřovného doručí příslušné OSSZ.

Zdroj informací: tisková zpráva ČSSZ z 10.9.2021

Podrobnější informace k ošetřovnému naleznete zde.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn