Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nový tiskopis daňového prohlášení

Finanční správa ČR zveřejnila na svých webových stránkách nový vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – MFin 5457 – č. 25. Díky tomuto novému tiskopisu dochází ke zjednodušení při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti. Další změna se týká zahrnutí identifikačních údajů daňového nerezidenta ČR podle ustanovení § 38j odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Také v roce 2017 se můžou používat předešlé vzory tohoto daňového tiskopisu, ovšem s tím, že budou obsahovat všechny náležitosti stanovené v § 38k zákona o daních z příjmů. Pokud poplatník (zaměstnanec) bude u plátce daně (zaměstnavatele) uplatňovat daňové zvýhodnění, může použít pouze vzor č. 2425.

Důležité upozornění: Jelikož schválení novely zákona o daních z příjmů stále není ukončeno (viz sněmovní tisk č. 873), neobsahuje nový vzor č. 25 projednávané změny. Jakmile bude legislativní proces ukončen, vydá Finanční správa nový tiskopis vzor č. 26, který bude včas na jejích webových stránkách zveřejněn.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn