Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Novinka ČSSZ – výpočet starobního důchodu na ePortálu

Od konce října tohoto roku mohou všichni klienti České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), kteří vlastní datové schránky, využít novou službu ePortálu ČSSZ. Touto novinkou je online důchodová kalkulačka, která automaticky „načte“ údaje evidované u ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Důchodová kalkulačka provede informativní výpočet výše starobního důchodu, případně předčasného starobního důchodu. Kalkulačka si sama dosadí v databázi ČSSZ evidované doby pojištění či náhradní doby pojištění a dále vyměřovací základy (tj. příjmy) od roku 1986. Do kalkulačky je možné vložit náhradní doby pojištění (např. studium na středních či vysokých školách, dobu vojenské služby nebo péče o dítě do 4 let věku), které se běžně následně prokazují až při samotné žádosti o důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Ten, kdo nemá zřízenou datovou schránku, může využít důchodovou kalkulačku na webových stránkách ČSSZ s tím rozdílem, že požadované vstupní údaje se nenačtou automaticky, ale je zapotřebí je ručně přepsat buď z tzv. Přehledu dob důchodového pojištění nebo z tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění.

Důchodovou kalkulačku nelze použít pro výpočet důchodů invalidních, pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých, sirotčích), zvláštních starobních důchodů (např. tzv. hornických důchodů) ani tzv. dílčích starobních důchodů, kdy část doby pojištění byla získána v zahraničí.

Bližší informace získáte nejenom na webových stránkách ČSSZ, ale také u pracovníků:

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn