Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Novela zákoníku práce čeká už jen na podpis prezidenta

Novela zákoníku práce, která byla tento týden schválena poslaneckou sněmovnou, míří k podpisu prezidenta republiky. Kdy nabyde účinnosti a jaké změny přinese?

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce, která byla tento týden schválena poslaneckou sněmovnou, míří k podpisu prezidenta republiky.

Novela zákoníku práce

Pokud k podpisu prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů dojde v průběhu měsíce září, nabyde novela zákoníku práce účinnosti 1. října 2023. Některé úpravy zákoníku práce budou účinné až od 1. ledna 2024.

Novelou zákoníku práce se aplikují do právní úpravy v České republice Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU. Jedná konkrétně o Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 zde dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení Směrnice Rady 2010/18/EUSměrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

A čeho se změny v souvislosti s novelou zákoníku práce dotknou?

 • Změny v doručování písemností
 • Informování o obsahu pracovního poměru
 • Informování zaměstnanců, kteří jsou vysíláni na území jiného státu
 • Změny týkající se dohod konaných mimo pracovní poměr
 • Nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • Práce na dálku
 • Rodičovská dovolená
 • Práce přesčas ve zdravotnictví

Další plánované legislativní změny

Novela zákoníku práce ale není jedinou změnou, která nás v legislativním světě v blízké době čeká. Od 1. ledna 2024 se dočkáme dalších změn ve mzdovém účetnictví. S jakými legislativními úpravami je potřeba ještě počítat, pokud budou schváleny a nabydou účinnosti?

 • Exekuční řád (na základě novely č. 286/2021 Sb.)
 • Novela insolvenčního zákona (stále v legislativním procesu)
 • Novela zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti
 • Novela zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (v rámci konsolidačního balíčku)
 • Novela zákona o nemocenském pojištění (bude upravovat pojišťování u dohod)

Jelikož je změn v rámci novely zákoníku práce a dalších zákonech mnoho, budeme se všem těmto změnám podrobně věnovat v dalších blogových článcích.


TIP: Chcete mít přehled o všech legislativních novinkách na rok 2024? Na podzimní konferenci najdete vše pod jednou střechou. 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn