Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Krizové ošetřovné – postup zaměstnance a zaměstnavatele při předávání podkladů

V dnešním blogovém článku si shrneme správný postup zaměstnance i zaměstnavatele ohledně předávání podkladů ke krizovému ošetřovnému na ČSSZ.

Zvláštní zákon o tzv. krizovém ošetřovném č. 438/2020 Sb. byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 30.10.2020 v Částce 179.

Postup zaměstnance:

Pro uplatnění žádosti o ošetřovné, což je jedna z dávek nemocenského pojištění, musí žadatel příslušný tiskopis po jeho vyplnění podepsat a odeslat.

Na výběr má mezi těmito možnostmi:

  • formulář kompletně elektronicky vyplní i odešle, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis nebo datovou schránku),
  • pokud žadatel elektronický podpis nebo datovou schránku nemá, může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu),
  • formulář vytiskne, vyplní ručně a zaměstnavateli předá fyzicky (osobně, poštou).

Zaměstnanec musí vždy zaměstnavateli předat originál tiskopisu, a to buď v elektronické podobě s kvalifikovaným elektronickým podpisem anebo v tištěné podobě (např. po návratu do zaměstnání).

Postup zaměstnavatele:

Zaměstnavatel na žádost o ošetřovné doplní své záznamy. Záznamy může také uvést na samostatném tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Nově se na tento formulář bude vyplňovat číslo ze Žádosti a informace o rozsahu pracovní doby.

Zaměstnavatel následně předá žádost zaměstnance na příslušnou OSSZ, a to takto:

  • elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ)
  • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ

V jedné datové zprávě je přitom třeba zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci. Pozornost je přitom třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat.

Zároveň zaměstnavatel elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI), ve které uvede číslo Žádosti.

Více informací k předávání podkladů se dozvíte v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 30.10.2020.

Více informací k vyplnění příslušných tiskopisů se dozvíte např. v blogovém článku ze dne 27.10.2020.

Zdroj informací: www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn