Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Program Antivirus B – prodloužen do konce r. 2020

Vláda ČR schválila před týdnem (konkrétně 26.10.2020) prodloužení Programu Antivirus režim B, a to do konce letošního roku (původně měl platit do konce října). Zaměstnavatelé tak mohou získat zpět 60% uznatelných výdajů, maximálně však 29.000,– Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B (na rozdíl od režimu A) zůstává stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo pro Úřady práce ČR.

Uznatelnými výdaji jsou náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně zdravotního a sociálního pojistného odvedeného zaměstnavatelem z této náhrady mzdy.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV z 26.10.2020.

Již dříve byl prodloužen režim A Programu Antivirus, a to také do 31.12.2020, u kterého se zvyšují náhrady za uzavřené provozy z 80% na 100% a maximální měsíční hranice na zaměstnance z 39.000,– Kč na 50.000,– Kč (viz blogový článek z 15.10.2020).

Úřad práce ČR vydal aktuální statistiky všech režimů Programu Antivirus, tj. stav čerpání Programu Antivirus k 26.10.2020.

Mzdový a personální systém AVENSIO SW

Uživatelé mzdového a personálního systému AVENSIO SW mohou jako podklad pro vyúčtování náhrad v režimu A a B programu Antivirus využít exporty 140108_Program Antivirus režim A a 140109_Program Antivirus režim B – oba uložené v menu Hlavní nabídka – Zpracování – Exporty.

Podrobnosti ke zpracování exportů jsou uvedeny v dopise k verzi 3.1.5.19 (viz Zákaznická zóna MOJE ALFA nebo v programu menu Nápověda – Dopisy k verzím).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn