Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Jaké změny v dohodách přicházejí s datem 1. července 2024?

Datum 1. července 2024 je dnem, kdy nabývají účinnosti změny týkající se dohod o provedení práce. Ke změnám dochází na základě zákona č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech, jehož součástí je i pozměňovací návrh týkající se právní úpravy dohod o provedení práce.

Co se mění od 1. července 2024?

S účinností od 1. července 2024 platí povinnost zaměstnavatelů hlásit všechny dohody o provedení České správě sociálního zabezpečení. Povinnost se vztahuje i na nepojištěné dohody o provedení práce a dohody s nulovými příjmy v daném období.

Rozhodným příjmem pro pojištění dohod o provedení práce zůstává i nadále částka 10.000 Kč. Pro účely pojištění se příjmy z více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele sčítají.

Hlášení dohod a výkaz příjmů z DPP

Hlášení všech aktivních dohod o provedení práce budou zaměstnavatelé provádět prostřednictvím formuláře „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“, zkráceně Výkaz DPP.

Zaměstnavatel je povinen Výkaz DPP odeslat do 20. kalendářního dne následujícího po měsíci, za který se výkaz odesílá. Nejdříve je možné výkaz odeslat první den následující po skončení vykazovaného období. Za měsíc červenec je nutné Výkaz DPP odeslat v termínu od 1. srpna 2024 do 20. srpna 2024. Mezní termín je tedy jako u měsíčního přehledu o výši pojistného (PVPOJ).

Výkaz DPP se odesílá výhradně elektronicky, prostřednictvím e-podání z mzdových softwarů, případně je možné zaslat v *.xml souboru přes e-Portál ČSSZ nebo datovou schránku. Výkaz v listinné podobě je možné podat pouze v případě vážných technických problémů, které by zaměstnavatel musel prokázat.

Zaměstnavatel bude povinen odesílat Výkaz DPP každý měsíc za každou dohodu o provedení práce každého zaměstnance, kdy tato DPP bude platit. Výkaz DPP se odesílá za všechny pojištěné i nepojištěné dohody včetně dohod s nulovými příjmy za daný kalendářní měsíc.

Prostřednictvím Výkazu DPP bude zaměstnavatel hlásit nejen zúčtované příjmy na DPP, ale formulář bude možné využít i pro přihlášení a odhlášení dohod o provedení práce.

Registr zaměstnavatelů

Každý zaměstnavatel zaměstnávající osobu činnou na dohodu o provedení práce je povinen být přihlášen do registru zaměstnavatelů. Zaměstnavatel, který dosud nebyl přihlášen do tohoto registru, je povinen provést přihlášení prostřednictvím formuláře Přihláška do registru zaměstnavatelů (dostupný na webu ČSSZ ZDE) do 8 dnů od nástupu prvního zaměstnance na dohodu o provedení práce.

Pokud zaměstnavatel zaměstnával zaměstnance na dohodu o provedení práce i před datem 1. července 2024, která trvá i po nabytí účinnosti zákona, je povinen být do 30. července 2024 přihlášen do registru zaměstnavatelů.

ebook ke stažení zdarma

 

TIP: Zajímají Vás podrobnosti k vyplňování Výkazu DPP? Chcete vědět, jak postupovat při přihlášení dosud nepřihlášené dohody o provedení práce nebo jak vyřešit nástup či skončení v rámci jednoho kalendářního měsíce? Pak si stáhněte ZDARMA náš e-book, kde najdete přehledně veškeré informace o změnám účinných od 1. července 2024 a k vyplňování Výkazu DPP.

STÁHNOUT E-BOOK ZDARMA 

 


Zpracováváte mzdy v programu AVENSIO SW? Pak si nenechte ujít webinář týkající se změn v DPP a zpracování Výkazu DPP v programu AVENSIO SW.

Vybírat můžete rovnou ze dvou termínů a to 18. července 2024 a 30. července 2024. Cena webináře je 900 Kč bez DPH.

OBJEDNAT WEBINÁŘ 18. 7. 2024

OBJEDNAT WEBINÁŘ 30. 7. 2024

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn