Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

Základní podmínkou, kterou musí zaměstnanec splnit, aby mu vzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část je, že koná v rámci daného kalendářního roku práci po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby. 

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

Základní podmínkou, kterou musí zaměstnanec splnit, aby mu vzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část je, že koná v rámci daného kalendářního roku práci po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby. 

Dovolená za kalendářní rok vs. poměrná část dovolené

Na dovolenou za kalendářní rok vzniká právo zaměstnancům, vykonávajícím zaměstnání v pracovním poměru. Základní podmínkou, kterou zaměstnanec musí splnit, aby mu právo na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část vzniklo, je, že koná v rámci daného kalendářního roku práci po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby. Jakmile zaměstnanec odpracuje u svého zaměstnavatele v rámci příslušného kalendářního roku alespoň 4násobek své sjednané týdenní pracovní doby, vzniká mu nárok na poměrnou část dovolené.

Jak se zjistí, kolik hodin zaměstnanec musí odpracovat u zaměstnavatele, aby mu vzniklo právo na poměrnou část dovolené?

4 x sjednaná týdenní pracovní doba (případně kratší týdenní pracovní doba)

Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu (kratší týdenní pracovní dobu) má zaměstnanec nárok na jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce nárok.

Příklad 1:

Zaměstnankyně pracuje jako učitelka (výměra dovolené 8 týdnů) a její pracovní poměr končí dne 30. 6. 2023. Její sjednaná týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně. Zaměstnankyně odpracuje 26 celých týdnů, takže má právo na poměrnou část dovolené v rozsahu 26 dvaapadesátin.

Nárok na dovolenou = 8 (výměra dovolené) x 40 (sjednaná týdenní pracovní doba) = 320 hodin dovolené za celý kalendářní rok.

1/52 = 320/52 = 6,153846153 hodin

26/52 = 26 x 6,153846153 hodin = 159,99999999 (zaokrouhleno na 160 hodin)

Zaměstnankyně má nárok na 160 hodin dovolené.

Výpočet dovolené za kalendářní rok

Pokud zaměstnanec koná pro svého zaměstnavatele práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, která připadá na toto období, přísluší mu dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Příklad 2:

Zaměstnanec má základní výměru dovolené 4 týdny. U svého zaměstnavatele si v kalendářním roce odpracoval 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin.

Nárok na dovolenou = 4 (výměra dovolené v týdnech) x 40 (stanovená týdenní pracovní doba) = 160 hodin.

Zaměstnanec má nárok na 160 hodin dovolené v kalendářním roce.

Příklad 3:

Zaměstnanec má základní výměru dovolené 5 týdnů a pracuje na zkrácený úvazek 30 hodin týdně.

Nárok na dovolenou = 5 (výměra dovolené v týdnech) x 30 (sjednaná kratší týdenní pracovní doba) = 150 hodin.

Zaměstnanec má nárok na 150 hodin dovolené v kalendářním roce.

A jak je to s výměrou dovolené?

Základní výměra dovolené v je 4 týdny v kalendářním roce. Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 (platová sféra) je 5 týdnů v kalendářním roce. Výměra dovolené pedagogických a akademických pracovníků vysokých škol je 8 týdnů v kalendářním roce.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Pro nastavení základní výměry dovolené slouží v programu ALFA MZDY AVENSIO parametr č. 26Základní výměra – týdny. U školských organizací, kde jsou dvě skupiny zaměstnanců – pedagogové (8 týdnů) a nepedagogové (5 týdnů) nastavíte parametr č. 26 na možnost 5 týdnů dovolené. U funkce nepedagogů nastavíte u funkce v políčku Týdny dovolené hodnotu 1. Tím se dá programu pokyn, aby se podíval do nastavení parametru č. 26. U funkcí pedagogů se v políčku Týdny dovolené nastaví hodnota 8 (týdny dovolené).

Při výpočtu nároku program dále vychází z nastavení sjednané týdenní pracovní doby v políčku Sjednaná prac. doba na záložce Úvazek – zařazení  (Karta zaměstnance – Pracovní poměry).

Počet odpracovaných týdenních pracovních dob najdete v okně Nárok a zůstatky dovolené, políčku Celkem započteno celých týdnů.  V políčku Nárok na dovolenou můžete vidět nárok na dovolenou zaměstnance v hodinách.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn