Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Daňový bonus v roce 2014

Základní měsíční sazba minimální mzdy se od 01.08.2013 na základě nařízení vlády č. 210/2013 Sb. , mimo jiné, zvýšila pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z 8.000,– Kč na 8.500,– Kč.

Toto zvýšení minimální mzdy se v roce 2014 promítne při posuzování nároku poplatníka daně z příjmů na daňový bonus, neboť podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 tohoto zákona alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období, tj. 51.000,– Kč (6x 8500,– Kč).

Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů uvedeno, že plátce daně (zaměstnavatel) je povinen vyplatit poplatníkovi (zaměstnanci) měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. 4.250,– Kč. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50,– Kč, maximálně však do výše 5 025,– Kč měsíčně.

Ze shora uvedeného tedy však také vyplývá, že nárok na daňový bonus v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2013 vznikne zaměstnanci, který si za tento rok vydělal minimálně 48.000,– Kč (6x 8.000,– Kč, k 1.1.2013 činila výše minimální mzdy 8.000,– Kč), neboť hranice 51.000,– Kč (6x 8.500,– Kč) platí až pro zdaňovací období roku 2014.

Přehled zaměstnanců s vyplacenými měsíčními daňovými bonusy vytisknete v programu AVENSIO Software pomocí sestavy 420811_Vyplacené bonusy na děti uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn