Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Solidární zvýšení daně a roční zúčtování záloh

Upozorňujeme zaměstnavatele, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 nelze provést u zaměstnance, u kterého byly zálohy (popř. jedna záloha) na daň v roce 2013 zvýšeny o solidární zvýšení daně podle ustanovení § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Tito zaměstnanci mají totiž povinnost po skončení roku podat daňové přiznání (viz ustanovení § 38g zákona o daních z příjmů).

Přehled zaměstnanců, u kterých byly v průběhu roku 2013 zálohy na daň zvýšeny o tzv. solidární přirážku, vytisknete v programu AVENSIO Software pomocí sestav 420111_Daně – seznam nebo 420611_Výpočet daně u zaměstnance. Obě sestavy jsou uložené v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně.

Povinnost daňového přiznání se také vztahuje na poplatníka s příjmy ze závislé činnosti (u kterého nedošlo k navýšení záloh o solidární zvýšení daně), avšak součet jeho příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 je vyšší než 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (tj. částka vyšší než 1.242.432 Kč).

V této souvislosti vás zároveň informujeme, že termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 zůstává nezměněn, tzn. roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnavatel provede nejpozději do 31. 3. 2014 a přeplatky na dani a doplatky na daňovém bonusu vrátí nejpozději v termínu do 30. 4. 2014.

zdroj: Finanční správa ČR

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn