Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Daňový balíček 2021

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila minulý týden návrh řady daňových změn, které mají nabýt účinnosti v příštím roce. Daňový balíček byl postoupen ke schválení do Senátu. Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou si můžete přečíst zde. Dosavadní i budoucí stav projednávání daňového balíčku můžete sledovat pomocí tohoto odkazu (jedná se o sněmovní tisk č. 910).

Jaké zásadní změny tento daňový balíček mimo jiné obsahuje?

Stravenkový paušál – zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Více se dozvíte v blogovém článku z 18.9.2020.

Navýšení základní slevy na poplatníka za rok z 24.840,– Kč na 34.125,– Kč. Částka 34.125,– Kč odpovídá průměrné hrubé měsíční nominální mzdě přepočtené na plně zaměstnané v národním hospodářství za kalendářní rok 2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované dítě, který nyní činí 60.300,– Kč ročně.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmů ve výši 15 a 23 %. Sazba 15 % bude platit pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a sazba 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Průměrnou mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2021 bude průměrná mzda činit 1.701.168,– Kč ročně, tj. 141.764,– Kč měsíčně.

Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku ze 40.000,– Kč na 80.000,– Kč – veškerý majetek do této částky bude možné jednorázově odepsat do daňových výdajů.

Snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč/litr.

Zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků o 10 % v roce 2021 a o 5 % v letech 2022 a 2023.

Zdroj informací: Tiskové zprávy Ministerstva financí „Poslanci schválili daňový balíček na rok 2021“ a „Nová opatření v daňovém balíčku podpoří ekonomiku“, ve kterých se můžete dočíst podrobnosti.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn