Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zdravotní pojištění v roce 2021

V oblasti zdravotního pojištění se od 1.1.2021 mění pro všechny skupiny plátců jak vyměřovací základy, tak pojistné. Změna se tedy týká osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“), osob bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu.

Minimální záloha OSVČ je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, která se každoročně zvyšuje (pro rok 2021 činí 35.441,– Kč, a to na základě nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21.09.2020, kterým se stanovila výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 na 34 766 Kč a výše přepočítacího koeficientu na 1,0194). Proto se od 1.1.2021 zvyšuje i minimální záloha, a to z 2.352,– Kč na 2.393,– Kč.

Jelikož se od 1. 1. 2021 zvyšuje také minimální mzda z dosavadních 14.600,– Kč na 15.200,– Kč (viz nařízení vlády č. 487/2020 Sb. ze dne 16.11.2020), zvyšuje se i pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 1.971,– Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 2.052,– Kč. Pro úplnost uvádím, že pokud nemá pojištěnec po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se OBZP, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši.

Po půl roce se opět mění také výše pojistného, které za pojištěnce platí stát, a to z částky 1.567,– Kč na 1.767,– Kč (viz zákon č. 231/2020 Sb. ze dne 29.04.2020). Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a další. Při souběhu kategorie státní pojištěnec se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Na závěr ještě upozorňuji, že s účinností od 1.1.2021 dochází ke zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3.000,– Kč na 3.500,– Kč, a to na základě sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. ze dne 26.10.2020. Zvýšení rozhodné částky se dotkne osob výdělečně činných na základě dohod o pracovní činnosti, kde je za zaměstnance považován jen ten, u něhož úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci dosáhl započitatelného příjmu, tedy od 1.1.2021 částky 3.500,– Kč (dosud 3.000,– Kč). Dále se bude ve zdravotním pojištění nová rozhodná částka týkat ještě členů družstev bez pracovněprávního vztahu k družstvu a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým