Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě pro rok 2022

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je možné si uplatnit již v měsíci, ve kterém se dítě narodilo, v měsíci, ve kterém dítě začíná soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání nebo v měsíci, ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
ALFA MZDY AVENSIO

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě si podle § 35c zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů mohou uplatňovat poplatníci uvedení v § 2 ZDP. Pro rok 2022 je daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši:

  • 15.204 Kč ročně na jedno dítě (1.267 Kč měsíčně)
  • 22.320 Kč ročně na druhé dítě (1.860 Kč měsíčně)
  • 27.840 Kč ročně na třetí a každé další vyživované dítě (2.320 Kč).

Pokud vyživované dítě má průkaz ZPT/P je daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši, to znamená:

  • 30.408 Kč ročně na jedno dítě s průkazem ZTP/P (2.534 Kč měsíčně)
  • 44.640 Kč ročně na druhé dítě s průkazem ZTP/P (3.720 Kč měsíčně)
  • 55.380 Kč ročně na třetí a každé další vyživované dítě s průkazem ZTP/P (4. 640 Kč měsíčně)

Vyživuje-li dítě více poplatníků ve společně hospodařící domácnosti, může si daňové zvýhodnění ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci uplatnit pouze jeden z poplatníků. Tento poplatník by měl prokázat, že druhý z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti neuplatňuje daňové zvýhodnění pomocí tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění je možné si uplatnit již v měsíci, ve kterém se dítě narodilo, v měsíci, ve kterém dítě začíná soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání nebo v měsíci, ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Pokud je nárok na daňové zvýhodnění vyšší než daň vypočtená podle § 16 ponížená o slevy na dani podle § 35 a § 35ba, pak je tento rozdíl daňovým bonusem, který si zaměstnanec může uplatnit v případě, že je bonus ve výši alespoň 100 Kč za rok (50 Kč za měsíc). Od roku 2022 je maximální limit měsíčního daňového bonusu zrušen.

Aby zaměstnanci vznikl nárok na daňové zvýhodnění, musí splnit dvě podmínky:

  • výše jeho příjmů v kalendářním měsíci musí být alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, to znamená v roce 2022 je to 8.100 Kč
  • příjem během zdaňovacího období musí být alespoň 97.200 Kč, což je 6násobek minimální mzdy v roce 2022

Program ALFA MZDY AVENSIO

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě nastavíte přes Kartu zaměstnance – Osobní údaje – záložka Rodinní příslušníci nebo přes Kartu zaměstnance – Osobní údaje – Zaměstnanec – oblast Daň. Přes PTM, zvolením možnosti Nový rodinný příslušník nebo pomocí funkční klávesy F6 si otevřete okno Rodinný příslušník. V řádku Typ nastavíte Dítě započtené pro daňové zvýhodnění (případně Dítě s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění, Dítě nevlastní započtené pro daňové zvýhodnění nebo Dítě nevlastní s průkazem ZTP/P 2x započtené pro daňové zvýhodnění).  Do řádku Nárok na daňové zvýhodnění vyplníte, v jakém pořadí zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Pokud zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě, ale dítě s ním žijící ve společně hospodařící domácnosti je z pohledu nároku na daňové zvýhodnění považováno za vyživované, pak u zaměstnance nastavíte v řádku Typ Dítě započtené pro daňové zvýhodnění a řádku Nárok na daňové zvýhodnění Neuplatňuje.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě a případný bonus můžete vidět na Mzdovém lístku (Karta zaměstnance – Mzdový lístek) v řádcích Zvýhodnění a Sleva/Bonus.

Pokud byste potřebovali provést opravu daňového zvýhodnění na vyživované dítě v průběhu roku, využijete k tomu záložku Přehled daně (Karta zaměstnance – Přehled daně). Kliknete-li 2x LTM do tabulky Průběžné zúčtování daně v roce 2022, otevře se okno Průběžné zúčtování daně. Ve spodní části tohoto okna můžete změnit uplatnění dítěte (dětí) pro daňové zvýhodnění. Změna se promítne do horní tabulky a zatržením políčka ve sloupci Zúčtovat rozdíly v měsících, kterých se změna týká, program vygeneruje opravné mzdové položky na záložku Mzdové položky (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Mzdové položky).

Tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění najdete v programu ALFA MZDY AVENSIO jako sestavu 611211 – Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.  Sestava se nachází v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy nebo si ji můžete vytisknout přes záložku Přehled daně (tlačítko Sestavy).

Zdroje:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn