Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Termín pro podání žádosti o roční zúčtování daní měli zaměstnanci do 15.února 2022. Zaměstnancům, kteří si požádali, musí plátce daně (tedy zaměstnavatel), provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nejpozději do 31. března 2022.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Požádal Vás Váš zaměstnanec o roční zúčtování daní? Termín pro podání žádosti o roční zúčtování daní na tiskopisu „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) včetně dokladů pro uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek měli zaměstnanci do 15.února 2022. Zaměstnancům, kteří si požádali, musí plátce daně (tedy zaměstnavatel), provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nejpozději do 31. března 2022. Komu můžete provést RZD?

  • Zaměstnancům, kteří jsou s poslednímu dni zdaňovacího období (tedy k 31.12.2021) u Vás zaměstnáni a učinili daňové prohlášení na zdaňovací období roku 2021

nebo

  • bývalým zaměstnancům, pro které jste byli ve zdaňovacím období 2021 posledním plátcem daně a měli učiněné daňové prohlášení na zdaňovací období roku 2021

a zároveň tito zaměstnanci nemají povinnost si podat daňové přiznání.

U zaměstnanců, kteří k vám nastoupili během zdaňovacího období roku 2021, učinili daňové prohlášení a požádali vás o roční zúčtování daní, je nutné, aby doložili doklady o zúčtované a vyplacené mzdě u předchozího plátce daně (případně plátců), o sražených zálohách na daň z těchto příjmů, o poskytnuté měsíční slevě a vyplacených měsíčních daňových bonusech.

Nezdanitelné části základu daně

Hodnota darů – upravuje § 15 odst. 1 ZDP. Hodnota daru za podmínek stanovených v ZDP přesáhne za zdaňovací období 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1.000 Kč. Nejvýše je však možné odečíst
30 % základu daně.

Roční úrok z úvěrů – upravuje § 15 odst. 3 a 4 ZDP. U bytové potřeby, která byla obstaraná před 1.1.2021 je maximální výše odpočtu 300.000 Kč. U bytové potřeby obstarané po 1.1.2021 je maximální výše odpočtu 150.000 Kč.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření – upravuje § 15 odst. 5 ZDP. Lze odečíst maximálně 24.000 Kč.

Životní pojištění – upravuje § 15 odst. 6 ZDP. Maximálně lze odečíst 24.000 Kč.

Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace – upravuje § 15 odst. 7 ZDP. Lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však 3.000 Kč.

Vzdělání – upravuje § 15 odst. 8 ZDP. Jedná se o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (podle zákona č. 179/2006 Sb.). U poplatníka lze odečíst maximálně 10.000 Kč, u poplatníka se zdravotním postižením lze odečíst 13.000 Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením lze odečíst až 15.000 Kč.

Slevy na dani

Základní sleva na poplatníka – výše slevy je 27.840 Kč za rok (2.320 Kč měsíčně). Upravuje § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP.

Sleva na manžela/manželku – výše slevy je 24.840 Kč za rok (2.070 Kč měsíčně). Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby vlastní příjem osoby, na kterou si slevu poplatník uplatňuje, nepřesáhl 68.000 Kč za zdaňovací období. Pokud je manžel/manželka osobou vlastnící průkaz ZTP/P, pak je sleva na dani ve dvojnásobné výši. Co se nezahrnuje do vlastního příjmu manžela/manželky je uvedeno v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Pokud by došlo ke sňatku manželů v průběhu zdaňovacího období, pak je nárok na slevu na dani za každý měsíc, na jehož začátku byla uplatňovaná osoba manželem/manželkou poplatníka.

Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně (základní sleva na invaliditu) – výše slevy je 2.520 Kč za rok (210 Kč měsíčně). Upravuje § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP.

Sleva na invaliditu 3. stupně (rozšířená sleva na invaliditu) – výše slevy je 5.040 Kč za rok (420 Kč měsíčně). Upraveno § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P  – výše slevy je 16.140 Kč za rok (1.345 Kč měsíčně). Upraveno § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP.

Sleva na studenta – výše slevy na studenta je 4.020 Kč za rok (335 Kč měsíčně). Nárok na slevu na studenta je do 26 let věku, u doktorského studijního programu do 28 let věku. Upravuje § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP.

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) – výše slevy je ve výši prokazatelně vynaložených nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení, maximálně však ve výši minimální mzdy za 1 dítě, to znamená za zdaňovací období roku 2021 je to maximálně 15.200 Kč za 1 dítě. Podmínkou pro uplatnění slevy je, aby vyživované dítě žilo s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Upraveno § 35bb ZDP.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Začátkem roku 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě. Toto „zvýšené“ daňové zvýhodnění však nebylo uplatňováno v průběhu roku 2021 v jednotlivých měsících, ale bude vyrovnáno během ročního zúčtování daně za zdaňovací období 2021. Na druhé vyživované dítě se zvýšilo daňové zvýhodnění na 1.860 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě se zvýšilo na 2.320 Kč. Uplatňované částky během roku 2021 však byly na druhé vyživované dítě 1.617 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě 2.017 Kč.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Ohledně zpracování ročního zúčtování daní a souvisejících sestav v programu ALFA MZDY AVENSIO byl aktualizován dokument (nápověda k programu) Roční zúčtování daní, který je aktuálně uložen na zákaznické zóně MOJE ALFA, v sekci Stahování verzí. Tento dokument máte možnost si stáhnout v *.pdf formátu a vytisknout.

Zdroje:

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn