Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Daňová sleva na manželku/manžela

Víte o tom, že můžete ušetřit na daních z příjmů fyzických osob skoro 25 tisíc korun za rok, jestliže uplatníte tzv. slevu na manželku/manžela?

Toto daňové zvýhodnění umožňuje při dodržení stanovených podmínek ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Na koho můžete slevu uplatnit?

Slevu ve výši 24.840,– Kč za rok můžete uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s vámi žije ve společné domácnosti a její/jeho příjem za rok nepřesáhl 68.000,– Kč. Má-li manželka/manžel průkaz ZTP/P, uplatníte dvojnásobnou částku.

Uvedená sleva platí jen pro manžele, nikoliv pro druhy.

Při výdajích paušálem nemáte nárok!

Pokud uplatňujete výdaje paušálem, nemůžete daňové zvýhodnění na manželku/manžela uplatnit. Pokud podnikáte a zároveň jste zaměstnaní, týká se vás toto omezení jen tehdy, když výdělek z podnikání představuje více než polovinu vašeho základu daně z příjmu.

Co se do příjmů manželky/manžela například zahrnuje?

 • veškeré výdělky ze zaměstnání, podnikání, z nájmu či z dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, včetně příjmů od daně osvobozených např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů.
 • podpora v nezaměstnanosti
 • nemocenská, ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství
 • náhrada mzdy od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti
 • invalidní, starobní, vdovský i vdovecký důchod
 • výživné manželky po rozvodu (nikoliv však výživné na dítě)
 • příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného      jmění manželů
 • příjmy získané v rámci dědického řízení
 • hodnota darů

Do vlastních příjmů ze zaměstnání (a jiné výdělečné činnosti) se počítá hrubý, nikoliv čistý příjem. Do příjmů se započítávají i doplatky z minulých let.

Co se do příjmů manžela/manželky například nezahrnuje?

 • rodičovský příspěvek
 • ostatní dávky státní sociální podpory včetně porodného a přídavku na dítě a podobně
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a na stavební spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • výživné na dítě
 • dávky pěstounské péče
 • příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu

Pokud máte majetek ve společném jmění manželů, nezahrnuje se do příjmu ani příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Nejste manželé po celý rok?

Slevu lze uplatnit i tehdy, jestliže jste byli manželé jen po část roku. Samozřejmě jen za ty kalendářní měsíce, v nichž jste splňovali zákonné podmínky, tedy existenci manželství a žití ve společné domácnosti.

Za každý takový kalendářní měsíc si můžete odečíst jednu dvanáctinu roční slevy, tedy 2.070,– Kč. Rozhodující je však stav na začátku měsíce – takže pokud jste se vzali až 11. září, můžete si ji odečítat teprve od října.

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn