Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Daně z příjmů fyzických osob – zvýšení hodnoty jednoho odběru krve

Na základě zákona č. 254/2017 Sb. ze dne 20.7.2017 zveřejněného dne 18.8.2017 v částce 89 Sbírky zákonů dochází k novele ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1.9.2017.

Podle jeho přechodných ustanovení se ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí zákona č. 254/2017 Sb., poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nabyl účinnosti, tedy již pro zdaňovací období kalendářního roku 2017.

Čeho se změna týká?

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů je možné od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého, mimo jiné, na zdravotnické účely. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhradu výdajů spojených s takovým odběrem, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů, oceňuje nově částkou 3 000 Kč (dosud 2 000 Kč).

Do tohoto ustanovení se nově doplnilo, že hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč.

Připomínám, že tento daňový odpočet je možné provést v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání. Stále platí, že ze základu daně lze v úhrnu hodnot bezúplatných plnění odečíst nejvýše 15%.

Více podmínek pro uplatnění nezdanitelné části základu daně podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů se dozvíte přímo v uvedeném ustanovení a v pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 na str. 17 a 18.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn