Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Český statistický úřad – výkazy podle IČO

Český statistický úřad (ČSÚ) vydává každoročně v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě tzv. „Program statistických zjišťování“ na další kalendářní rok (po předchozím schválení Parlamentem ČR). Vyhláška, kterou je tento program stanoven se zveřejňuje ve Sbírce zákonů. Konkrétně Program statistických zjišťování na rok 2020 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 293/2019 Sb. ze dne 6.11.2019 (viz částka 125 Sbírky zákonů).

V tomto Programu je pro každé statistické zjišťování uveden mimo jiné okruh zpravodajských jednotek, kterých se vyplnění a předložení konkrétních výkazů týká. Kritériem pro to, které výkazy bude zpravodajská jednotka předkládat, je její zařazení podle CZ-NACE (tj. Klasifikace ekonomických činností) a dále pak, zda je konkrétní zjišťování plošné nebo výběrové.

První informaci o zpravodajské povinnosti a o tom, jaké výkazy má zpravodajská jednotka vyplnit, se dozví z dopisu s Oznámením o zpravodajské povinnosti, který ČSÚ posílá respondentům začátkem kalendářního roku.

Jaké výkazy musí vaše organizace vyplnit v daném roce (včetně termínů na jejich vyplnění a kontaktů na příslušné zaměstnance ČSÚ), zjistíte také v aplikaciVýkazy podle IČO“, která je dostupná na adrese www.czso.cz/vykazypodleico. Po zadání IČO se zobrazí aktuální seznam požadovaných výkazů. Upozorňuji, že informace jsou v této aplikaci průběžně aktualizovány a že určující pro zpravodajskou povinnost je již výše zmiňované Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.

ČSÚ umožňuje většinu statistických výkazů vyplnit elektronicky prostřednictvím on-line aplikace DANTE WEB nebo interaktivního PDF formuláře. Podrobněji jsou možné způsoby vyplnění výkazu popsány zde.

zdroj informací: www.czso.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn