Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Brigády studentů a zdanění jejich příjmů

V dnešním blogovém článku přináším souhrn praktických informací týkajících se zdanění výdělků studentů, které mají z brigád. Za tímto účelem studenti nejčastěji uzavírají se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti podle § 74 až 77 zákoníku práce. Z pohledu zdanění se jedná o příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zaměstnaný student (stejně jako každý jiný zaměstnanec) si může u svého zaměstnavatele uplatnit:

  • základní slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů ve výši 2.320,– Kč měsíčně (27.840,– Kč ročně) a současně také
  • slevu na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. b) téhož zákona ve výši 335,– Kč měsíčně (4.020,– Kč ročně),
  • případně další slevy definované v § 35ba zákona o daních z příjmů (na držitele průkazu ZTP/P, na manžela atd.).Slevu na studenta lze uplatnit až do dovršení 26 let věku v případě, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. V případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu je možné slevu na studenta uplatnit až do 28 let věku. Předpokladem však je učiněné (podepsané) daňové prohlášení a doložené potvrzení o studiu.

Daňovým prohlášením může student u svého zaměstnavatele uplatnit výše uvedené slevy na dani, při nástupu do zaměstnání se podepisuje do 30 dnů a jinak každoročně do 15. února. Nelze ho učinit na stejné období současně u více zaměstnavatelů, s výjimkou změny zaměstnání v průběhu jednoho kalendářního měsíce s tím, že daňové slevy může v takovém případě poskytnout pouze jeden zaměstnavatel.

Co se týče povinnosti podat daňové přiznání, neexistují pro studenty žádná zvláštní pravidla a vždy záleží na konkrétních situacích:

  • Pokud bude student pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně, u všech bude mít na příslušný kalendářní rok učiněné daňové prohlášení a nebude mít jiné příjmy zakládající povinnost podat daňové přiznání, pak přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávat nemusí.
  • Povinnost podat daňové přiznání nebude mít student ani v případě, že bude mít příjmy zdaněny srážkovou daní. Nevýhodou tohoto zdanění však je, že nelze uplatnit daňové slevy. Ovšem i v případě těchto příjmů může student dodatečně u zaměstnavatele učinit daňové prohlášení, případně zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do celoročního základu daně v rámci daňového přiznání a pak si daňové slevy uplatnit může.

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je dostupný na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Další informace, postupy a odkazy, které by se studentům ohledně daní mohly hodit, jsou zveřejněny na tomto webu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn