Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Blíží se termín pro podání DaP k dani z příjmů FO a zaplacení daně

Jste povinni podat daňové přiznání (dále jen „DaP“) k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016? Nebo jste se tak rozhodli učinit „dobrovolně“? Pokud ano, tak nezapomeňte, že nejpozdějším termínem je 3. dubna letošního roku.

Tento den je současně posledním dnem lhůty pro úhradu daně (bezhotovostně na účet finančního úřadu nebo na poště daňovou „bezplatnou“ složenkou, případně klasickou složenkou typu A anebo v hotovosti na pokladně úřadu – jak správně daň zaplatit se dozvíte zde).

Máte-li povinný audit nebo Vám DaP zpracovává a předkládá finančnímu úřadu daňový poradce, pak lhůta běží do 3. července.

Kdo je nebo není povinen podat DaP stanoví § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Je možné jej:

  • podat elektronicky – k dispozici je aplikace Elektronická podání pro Finanční správu dostupná na webových stránkách www.daneelektronicky.cz. Podání lze také učinit přes datovou schránku. Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat DaP pouze elektronicky!
  • podat osobně na územním pracovišti finančního úřadu – lze využít rozšířené úřední hodiny od 27. března do 31. března od 8:00 do 17:00 hod. a poslední den lhůty, tj. 3. dubna od 8:00 do 18:00 hod. Také v letošním roce budou pracovníci finančních úřadů vyjíždět do 180 vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili daňovým poplatníkům podání DaP co nejblíže jejich bydlišti. Přehled výjezdů do obcí naleznete zde.
  • nebo poslat poštou.

Jak jsme již informovali v blogovém článku ze dne 31.10.2016 zveřejněném na webových stránkách firmy Alfa Software, s.r.o., je novinkou zjednodušený formulář DaP k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2016 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít klasický čtyřstránkový formulář.

Podrobnější informace včetně formulářů a pokynů k jejich vyplnění jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn